NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

niedziela, 23 kwietnia 2017

Ikona Bożego Miłosierdzia


Ikona współczesna autorstwa Tomasza Milla

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!". 
(J 20, 19)

W zalęknioną ludzką codzienność Zmartwychwstały Chrystus przynosi pokój - dar Swego miłosiernego serca.
Dziękując Panu za Jego niestrudzoną obecność w naszym życiu, nieśmy światło i dobroć każdemu, kogo dane nam będzie spotkać.

Ikona współczesna autorstwa Tomasza Milla


Tekst: Basia Smal
Fot. za: www.pracowniaikony.pl

czwartek, 20 kwietnia 2017

Msza św. w naszej intencji

"Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu." (Łk 24, 30-31)

19 kwietnia o godzinie 18 w kościele MB Królowej Aniołów została odprawiona Msza św. w intencji prowadzących i uczestników warsztatów pisania ikon Droga do Piękna.


Trwając w Oktawie Wielkanocy, wspominamy w liturgii spotkania uczniów Jezusa ze zmartwychwstałym Panem. To w drodze do Emaus porusza szczególnie, bo dobitnie i wyraźnie ukazuje, że miejscem, gdzie możemy Go na pewno spotkać jest Eucharystia.
Nawet, jeśli Pana nie widać, to i tak "serca nam pałają" z powodu Jego obecności.


Bóg niewidzialny przynosi nam nie tylko pokarm Słowa i Eucharystii, lecz także uzdrowienie, o czym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu: "Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!" (Dz 3, 6)

Warto się zastanowić, co możemy dać innym w imię Jezusa Chrystusa - Źródła, z którego płynie nasza siła.


Tekst: Basia Smal
Fot. Hanna Charzyńska oraz za: wsd.rzeszow.pl

niedziela, 16 kwietnia 2017

Chrystus zmartwychwstał!

Mirofory przy Grobie, Psków, XVI w.

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk 24, 5b-6a)

Radujmy się, bo Pan zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Niech więc serca nasze tańczą z radości, niech wypełnia je pokój i nadzieja, a wiara nasza będzie umocniona już na zawsze.
Tego życzymy sobie i wszystkim naszym Gościom, Przyjaciołom i Sympatykom.

Alleluja!


Tekst: Basia Smal
Fot. za: M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, Orthdruk, Białystok 2001

środa, 12 kwietnia 2017

Ikony Triduum Paschalnego

Trzy dni, trzy wielkie wydarzenia prowadzące nas bezpośrednio do największego - tego, które wstrząsnęło światem - do zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Czwartek - uczta paschalna, która w ikonografii upamiętniona jest ikoną Ostatniej Wieczerzy.

Szkoła moskiewska, XV w.


Wielki Piątek - męka i śmierć Chrystusa, które ikonografia przedstawia w kilku tematach, między innymi w ikonie Nie Płacz Po Mnie Matko.

 Monaster Iviron, Góra Athos, XVI w.


Wielka Sobota - Jezus złożony w grobie, w tradycji kościoła Wschodniego to dzień zstąpienia Chrystusa do Otchłani upamiętniony przepiękną, pełną mocy ikoną Anastasis.

Rosja, ok. 1500 r.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl

niedziela, 9 kwietnia 2017

Niedziela Palmowa

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Nowogród, XV/XVI w.


Hosanna! Hosanna!, krzyczą tłumy na widok Króla na osiołku.

Tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy szarpie serce przeczuciem zdrady i odrzucenia, jakie spotka Mesjasza niemal już za chwilę.

Czy wzniesione w górę palmy są jedynie wybuchem emocji czy może wyrazem wiary w zwycięstwo Zmartwychwstania?
Obyśmy, stojąc w tłumie wiwatującym na widok Jezusa, z głębi serca z pokorą wyznali: "Pan mój i Bóg mój" (J 20,28).

Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl

piątek, 7 kwietnia 2017

Któryś za nas cierpiał rany...

Fragm. fresku Ukrzyżowanie, 1209 r., monaster Studenica
(Fot. za: M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, Orthdruk, Białystok 2001)

"W tym dniu Jezus poznał zarazem
mękę ciała rozciągniętego na krzyżu,
rozpacz duszy
i pogardę ludzi.
Od tej chwili jest bratem torturowanych,
zrozpaczonych, pogardzanych.

W tym dniu Jedyny Żyjący
- Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem -
który bez bólu urodził się z Dziewicy,
poznał ból przewyższający wszelką ludzką miarę.
Bóg niedostępny
i ten Człowiek pokryty krwią
to jest jednakże ten sam, ten sam.

Bóg ukrzyżowany,
skandal dla tych, którzy czczą Prawo,
szaleństwo dla tych, którzy czczą mądrość,
a dla nas moc Boża i mądrość Boża."

(fragm. VIA CRUCIS, Przekład ks. dr Henryk Paprocki, Wyd. Księży Werbistów, Warszawa 1995)

Wybór tekstu: Basia Smal