NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

piątek, 31 marca 2017

Obecność krzyża

Krzyż San Damiano
(Fot. za: francesco.katowice.opoka.org.pl)

Rzekł więc do nich Jezus: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba". (J 8,28-29)

Czasem bywam zmęczony
sobą samym
jak największym krzyżem
najbardziej niechcianym
jak najgorszym życzeniem
które ktoś wypowie
bywam zmęczony
samą myślą
że się ma na głowie
właśnie ten krzyż
nie inne
codzienność i ciało
ciągle krzyża za dużo
ciągle wiary za mało
krzyż bez chwały
bez sceny
i bez znieczulenia
tak wprost postawiony
naprzeciw sumienia
krzyż nie-skończony
że bliski zwątpienia

Ks. Ryszard K. Winiarski, Krzyż samego siebie
(Przypowieść zwana życiem. Wybór wierszy, Wyd. Olech, Lublin 2012)

Wybór tekstu: Basia Smal

sobota, 25 marca 2017

Zwiastowanie

Zwiastowanie z Wielkiego Ustiuga, XII w., szkoła nowogrodzka
(Fot. za: akatystarz.wordpress.com)

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14a)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadająca w samym środku Wielkiego Postu niesie mocny ładunek symboliczny - bez momentu Wcielenia nie byłoby odkupieńczej misji Krzyża, ku której przez cały ów czas zmierzamy.

Zwiastowanie ogłasza nie tylko początek ziemskiego życia Jezusa, lecz także początek naszej nadziei na zbawienie:
"(...) On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem." (Credo)

Pochylmy głowy przed tajemnicą Wcielenia.

Tekst: Basia Smal

piątek, 24 marca 2017

Oto Matka twoja

Dionizy, Ikona Ukrzyżowania, XV w.
( Fot. za: tygodnikpowszechny.pl)

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". (J 19, 26-27a)

"Obecność Maryi pod krzyżem to nie tylko kwestia "ciała i krwi", nie tylko kwestia uczucia, bez wątpienia szlachetnego, lecz tylko ludzkiego. Ta obecność dowodzi również Jej pełnego, całkowitego zaangażowania w odkupieńczą ofiarę Syna. Maryja chciała uczestniczyć do końca w cierpieniach Jezusa, ponieważ nie odepchnęła miecza zapowiedzianego przez Symeona (Łk 2,35), lecz - razem z Chrystusem - przyjęła tajemniczy plan Ojca. Ona stała się pierwszą uczestniczką odkupieńczej ofiary i miała już na zawsze pozostać doskonałym wzorem dla tych, którzy bez wahania przyłączają się do tej ofiary."
Jan Paweł II, Katechezy
(za: apostol.pl)

Wybór tekstu: Basia Smal

piątek, 17 marca 2017

Droga Krzyżowa - ikony Tomasza Milla


14 III br. w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie odbyło się spotkanie z ikonopisarzem Tomaszem Millem. Wykład nosił tytuł "Jak głosić Ewangelię obrazem".
Oto kilka myśli, którymi prelegent podzielił się ze słuchaczami:
Wyznał, że nosi w sobie ogromną potrzebę głoszenia Ewangelii obrazem. Swoje spotkania z Bogiem przedstawia w ikonach w sposób subiektywny, nie naśladując poprzedników.
Poprzez ukazywane na ikonach zbliżenia twarzy chce doprowadzić odbiorcę do uczestniczenia w przedstawianym wydarzeniu, aby doszło do spotkania osobistego z Bogiem, do kontemplacji Tajemnicy.
W ikonie najważniejsza jest obecność Boga. Ikona jest światłem, drogowskazem. Obraz powinien przekazywać Słowo Boże i zbliżać do Boga.
Sztuka, która nie wytrzymuje próby czasu nie jest sztuką sakralną, ponieważ nie ma w sobie Ducha. Piękno, żeby przetrwało pokolenia musi być wyciszone, przepełnione Duchem Świętym.


Tomasz Mill namalował wiele ikon, które ubogacają kościoły w Warszawie i w innych miejscowościach Polski.
Szczególną uwagę zwracają ikony w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach, przedstawiające Drogę Krzyżową:Tekst: Barbara Zarzycka
Fot. za: pracowniaikony.pl (kliknij adres, by przejść na stronę)

wtorek, 14 marca 2017

Inspiracje - wystawa "Ikona Miłości"


"Wystawa pt. "Ikona Miłości" opisuje historię i teologię wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Została ona poświęcona temu cudownemu obrazowi z okazji 150-lecia przywrócenia go do kultu publicznego. Powstała przy udziale studentów z grupy akademickiej "Klema" przy Parafii MBNP w Grodzisku Mazowieckim. Ekspozycja składa się z 10 plansz w rozmiarze 70x120 cm. Do Katolickiego Centrum Kultury "Dobre Miejsce" przybyła dzięki uprzejmości proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Grodziska Mazowieckiego - ks. Jarosława Miętusa.
Wystawa posiada dodatkowo opisy w języku angielskim i hiszpańskim!"

Wystawa trwa do 31 marca A.D. 2017, Galeria Krużganek, Dobre Miejsce wej. A. 
Wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20

Tekst za: dobremiejsce.org
Opracowanie i fot. Barbara Zarzycka

piątek, 10 marca 2017

Oblicze Zbawiciela

Mandylion, Szymon Uszakow
(Fot. za: Ikony, L. Ristujczina, Wyd. Dragon)

Droga Krzyżowa, Stacja VI, Weronika ociera twarz Chrystusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

W tradycji Kościoła Zachodniego wspominamy niezwykłe zdarzenie z drogi krzyżowej Jezusa - spotkanie z kobietą, która ogarnięta współczuciem ociera Mu twarz, otrzymując w zamian obraz oblicza Zbawiciela utrwalony na tkaninie.

Ikona Mandylion - Obraz Nie Ręką Ludzką Uczyniony to przedstawienie twarzy Chrystusa na tkaninie lub na ścianie, związane w tradycji Kościoła Wschodniego z opowieścią o królu Edessy - Abgarze, który został cudownie uzdrowiony widząc przywieziony mu przez posłańca, a otrzymany od samego Jezusa, ręcznik z utrwalonym na nim wizerunkiem oblicza Zbawiciela.

Obie opowieści są piękne w swoim mocnym przekazie realnej obecności Chrystusa w naszym życiu.

Niech święte oblicze Zbawiciela przynosi nam pokój i uzdrowienie serc.

Tekst: Basia Smal

niedziela, 5 marca 2017

Matka Boża Nieustającej Pomocy

6 marca w Warszawie w Galerii Krużganek, Dobre Miejsce (wej. A, ul Dewajtis 3, Lasek Bielański, wstęp wolny codziennie w godz. 8-20) zostanie otwarta wystawa o ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Matka Boża Nieustającej Pomocy
(Fot. za: www.redemptor.pl)

Najbardziej znanym na świecie obrazem Maryi jest ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
27 czerwca 2015 r. rozpoczął się Jubileusz 150-lecia przywrócenia jej do kultu publicznego. Redemptoryści spełnili prośbę bł. Piusa IX i dzięki ewangelizacji rozpowszechnili ten wizerunek na całym świecie.

Pierwsze wiadomości o tej ikonie pochodzą z XV wieku. Mówią, jakoby pewien włoski kupiec wykradł ją z kościoła na Krecie. Obecnie obraz znajduje się w Rzymie w kościele św. Alfonsa Liguoriego na Via Merulana. O całej drodze, jaką ikona przebyła można przeczytać m.in. na podanych na koniec wpisu stronach.

Ogłaszając Rok Jubileuszowy O. Generał Zgromadzenia Redemptorystów powiedział: "Duchowe treści zawarte w podarowanej nam przez Opatrzność bizantyjskiej ikonie wyrażają orędzie Odkupienia, centralną treść naszego misyjnego przepowiadania i życia."

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy należy do grupy ikon zwanych Hodigitria (lub Hodegetria) - wskazująca drogę. Powszechnie przyjęło się, że Maryja wskazuje na niej Chrystusa, który sam siebie nazwał "Drogą, Prawdą i Życiem" (obecnie gest dłoni Maryi na ikonach tego typu tłumaczy się także jako gest modlitwy wstawienniczej).
Ikonę można też zaliczyć do ikon typu Matki Bożej Bolesnej.

Medytacja przed tą ikoną pozwala zbliżyć się do serc Jezusa i Maryi, nawiązać osobistą więź.

Jak każda ikona, także ta jest Chrystocentryczna, wspomina o odkupieńczej męce Jezusa (anioły trzymają jej narzędzia). Maryja patrzy nie na Dzieciątko Jezus, lecz na nas - smutnymi i proszącymi oczami.
Analizując szczegóły ikony widzimy pełne orędzie misterium zbawienia.

Materiały źródłowe:
"Matka Nieustającej Pomocy" - refleksje na temat ikony George Wadding
"Teologiczno - duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy", Marek Kotyński CSsR
www.mbnp.waw.pl
www.redemptor.pl

Opracowanie: Barbara Zarzycka

piątek, 3 marca 2017

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...

(Fot. za: www.drogaikony.org.pl)

"Wielki Post kulminuje w drodze krzyżowej,
w tej drodze nadziei,
która prowadzi ku najjaśniejszej nocy Paschy.
Rozważając najbardziej znaczące teksty
Ewangelii
idziemy towarzyszyć Jezusowi,
jak towarzyszyła Mu Jego Matka -
mając miecz wbity w serce.
Jednakże łagodny głos Chrystusa szepcze:
Nie płacz, moja Matko, trzeciego dnia
powstanę jako zwycięzca."

(VIA CRUCIS. Rozważania i modlitwy ofiarowane przez patriarchę Bartłomieja I papieżowi Janowi Pawłowi II na celebrację Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum (w roku 1994), przekład ks.dr Henryk Paprocki, VERBINUM Wyd. Księży Werbistów, Warszawa 1995)

Wybór tekstu: Basia Smal