NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

niedziela, 31 grudnia 2017

Święto Świętej Rodziny

Św. Rodzina, ikona współczesna autorstwa Magdy Dylewskiej
(Fot. za: serwisy.umcs.lublin.pl)

Ikona Świętej Rodziny przedstawia trzy postaci: Jezusa, Jego Matkę i św. Józefa.

Każda ikona jest Chrystocentryczna. Każda jest opowieścią o Bogu, obrazem Boga, teologią w obrazie. 
Psychologiczny aspekt przedstawienia, chociaż niewątpliwie w pewnym stopniu obecny (choćby z tego powodu, iż ikonę tworzy i odbiera człowiek) nie może wysuwać się na pierwszy plan.

Postać Maryi i Jezusa na prezentowanej ikonie, mówi przede wszystkim o relazji Boga i człowieka, Boga i Kościoła, którego przedstawicielem jest Maryja, co nie oznacza, iż nie zauważa czułej bliskości matki i dziecka.
Gest widocznej dłoni św. Józefa to gest modlitwy wstawienniczej skierowanej do Jezusa.
Druga dłoń Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny jest okryta szatą na znak najgłębszego szacunku wobec wcielonego Boga.


Tekst: Basia Smal 

środa, 27 grudnia 2017

Św. Jan Apostoł i Ewangelista

Św. Jan Teolog, Rosja XVII w.

Dzisiaj święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

Apostoła Jana, zwanego w Kościele Wschodnim Janem Teologiem, tak na kartach Ewangelii, jak i w ikonografii spotykamy wielokrotnie.
To autor Ewangelii, trzech listów i Apokalipsy.

Jest obecny m. in. na ikonie Przemienienia, Ukrzyżowania (z dłonią przyłożoną do policzka - gestem smutku i współcierpienia), Ostatniej Wieczerzy, Pięćdziesiątnicy, Wniebowstąpienia Chrystusa. Bywa też przedstawiany sam, czasem jako młodzieniec, ale częściej jako starzec z długą brodą i wysokim czołem, z księgą Ewangelii w dłoni, czasem z orłem - jego zwierzęciem symbolicznym, czasem w towarzystwie anioła.

Na prezentowanej dzisiaj ikonie zwraca uwagę gest dłoni zbliżonej do ust. To nie tyle nakaz milczenia, ile symbol kontemplacji - zamilknięcia, wyciszenia tego rodzaju, by móc usłyszeć głos Boga.
Zbliżenie kciuka do końców pozostałych palców to gest hezychazmu - nurtu mistycznego Kościołów Wschodnich (hesychia - z gr. wyciszenie), dążącego do wewnętrznego pokoju - pokoju serca zasłuchanego w Boga i nieprzerwanie oddającego Mu cześć.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: Ikony. Fakty i legendy, K. Onasch i A. Schnieper, Wyd. Arkady, Warszawa 2013

niedziela, 24 grudnia 2017

W wigilię Bożego Narodzenia czekamy na Pana

Boże Narodzenie, ikona współczesna
(Fot. za: gosc.pl)

Czwarta niedziela Adwentu - wigilia Bożego Narodzenia.

Kochani, drodzy Goście, Przyjaciele, Sympatycy!
Dzielimy się z Wami radością Bożego Narodzenia i życzymy, by Nowonarodzony przyniósł Wam dobro, pokój i miłość.
Niech Jego przyjście zamieni w niebo nasze serca.
Niech Jego miłość zapełni i opromieni świat.
Niech Jego obecność da o sobie znać w życiu każdego człowieka.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!


Tekst: Basia Smal

niedziela, 17 grudnia 2017

Niedziela Gaudete - z radością czekamy na Pana

Dziś trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą Gaudete, niedzielą radości.
Pan jest blisko. Jeszcze chwila i Go ujrzymy. Wypatrujemy Go z radością.

Z tej okazji prezentujemy ikonę, która w Kościele Zachodnim jest niemal nieznana, a we Wschodnich Kościołach pisana jest rzadko. Jednak warto się przy niej zatrzymać, gdyż jest pełna głębi i ukrytych znaczeń. Jest ikoną symboliczną, zapowiadającą wcielenie Chrystusa, ilustracją słów Izajasza:
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze (Iz 42, 1-2)

Chrystus Święta Cisza, ikona współczesna
(Fot. za: parafiazbawiciela.org)

Skrzydła u ramion to symbol Bożej mocy i posłannictwa z misją od Boga. Gest rąk oznacza wsłuchanie w Boga - posłuszeństwo woli Bożej. W nimb wpisane są dwa romby w dwóch kolorach. Czerwony oznacza bóstwo Chrystusa, zielony - niedostępność Boga dla ludzkiego poznania. Inna interpretacja wskazuje na dwie natury Chrystusa - boską i ludzką.
Łagodne, delikatne, młodzieńcze rysy twarzy przyciągają ciepłem i miłością.


Tekst: Basia Smal

sobota, 16 grudnia 2017

Msza św. w intencji Drogi do Piękna


15 grudnia o godzinie 18 w kaplicy domu zakonnego księży michalitów została odprawiona Msza św. w intencji naszej wspólnoty ikonograficznej.


Gromadząc się wokół ołtarza Słowa i ołtarza Eucharystycznego dajemy wyraz naszej wiary, świadczymy o tym, iż pisanie ikon jest służbą na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi. 


"Dasz światło życia idącym za Tobą" (por. J 8,12) usłyszeliśmy w psalmie responsoryjnym. 
Oby te słowa stały się naszym drogowskazem. Obyśmy nigdy nie zapomnieli iść za Panem drogą, którą On nam wyznacza. Oby zapłonęło w nas Jego światło.


Po Mszy św. członkowie wspólnoty, korzystając z okazji spotkania, podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

Dziękując dobremu Bogu za dar Jego Słowa i Jego Ciała, dziękujemy także sobie za dar wspólnej modlitwy.


Tekst: Basia Smal
Fot.: Hanna Charzyńska

niedziela, 10 grudnia 2017

Z Janem Chrzcicielem czekamy na Pana

Św. Jan Chrzciciel "Anioł Pustyni", Rosja, XVII w.
(Fot. za: 05varvara.wordpress.com)

Jak jest napisane u proroka Izajasza:
Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
(Mk 1, 2-4)

W drugą niedzielę Adwentu liturgia Kościoła przywołuje postać św. Jana Chrzciciela - Bożego posłańca z misją przygotowania drogi dla Pana.

Ikona Jana Chrzciciela - Anioła Pustyni, znana jedynie Kościołom Wschodnim, jest niezwykle wymowna, pełna treści.
Skrzydła u ramion to w ikonografii symbol Bożej mocy, ale interpretuje się je także jako wyraz posłannictwa (stąd też na ikonach uskrzydlone anioły oraz ikony Chrystusa ze skrzydłami u ramion, jako pełnego Bożej mocy i Tego, który jest posłany z misją zbawienia).
W prezentowanej ikonie Jan Chrzciciel trzyma w dłoni poteiron - liturgiczny kielich z ciałem Chrystusa wewnątrz.
Cienki krzyż w dłoni świętego to symbol męczeńskiej śmierci, występujący na wielu ikonach świętych męczenników.


Tekst: Basia Smal

sobota, 9 grudnia 2017

Msza św. i spotkanie opłatkowe

15 grudnia (piątek) o godz. 18 w kaplicy domu zakonnego księży michalitów (ul. Ks. B. Markiewicza 1) zostanie odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty Droga do Piękna.

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Uczestnicy warsztatów pisania ikon spotykają się na furcie domu zakonnego 15 minut przed rozpoczęciem Eucharystii.

ZAPRASZAMY!

piątek, 8 grudnia 2017

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Spotkanie przy Złotej Bramie, ikona współczesna
(Fot. za: benedyktyni.pl)

Niepokalane Poczęcie Maryi jest dogmatem wiary. 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus ogłosił go papież Pius IX:

"Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć." (za: brewiarz.pl)

Użyte w tekście słowo "nietknięta" oznacza to samo, co "niepokalana" (pokalać to ubrudzić), czyli "niezabrudzona" przez grzech (od początku swego istnienia).

W ikonografii o wydarzeniu tym opowiada ikona Spotkanie przy Złotej Bramie, na której widzimy św. Joachima i św. Annę - rodziców Niepokalanej.
Legendy, chcąc podkreślić niezwykłość wydarzenia jedynego w swoim rodzaju, mówią iż właśnie moment pocałunku rodziców Maryi w trakcie ich spotkania przy Złotej Bramie w Jerozolimie stał się momentem Jej poczęcia.

Każda ikona jest opowieścią o Bogu. Także ta. Mówi o Jego działaniu w życiu człowieka, o Jego łasce i wszechmocy, o tym, iż "Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37).


Tekst: Basia Smal

środa, 6 grudnia 2017

Św. Mikołaj

Św. Mikołaj Cudotwórca, Rosja, XVIII w.
(Fot. za: cyfrowe.mnw.art.pl)

Patronem dzisiejszego dnia jest św. Mikołaj - biskup Miry, żyjący na początku IV lub na przełomie III i IV w.
O jego życiu wiemy niewiele. Przetrwały jednak legendy o jego wyjątkowej dobroci i wrażliwości, dzięki której pomagał potrzebującym.
W XIII w. pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod jego patronatem zapomóg i stypendiów. Z czasem przekształcił się w zwyczaj obdarowywania prezentami zwłaszcza dzieci, który to zwyczaj przetrwał do dnia dzisiejszego. 

Ikonografia przedstawia św. Mikołaja w stroju biskupa rytu greckiego z czasów mu współczesnych -  głowa nie jest niczym osłonięta, a na ramionach widzimy omoforion (pas tkaniny z krzyżami na ramionach, piersi i plecach - symbol niesionej na ramionach owieczki), który jest oznaką godności biskupiej (pasterskiej).
W Kościołach Wschodnich ikona świętego jest niezwykle popularna.
Na prezentowanej dzisiaj ikonie Św. Mikołaja Cudotwórcy warto zwrócić uwagę na dość istotny szczegół - dłoń świętego, w której trzyma księgę Ewangelii jest przesłonięta szatą. To w ikonie symbol szacunku (np. częściowo przesłonięta szatą dłoń Maryi, którą podtrzymuje ciało Chrystusa na ikonie Matki Bożej Eleusa).


Tekst: Basia Smal 

niedziela, 3 grudnia 2017

Z Maryją czekamy na Pana

Adwent (z łac. adventus - przyjście) to czas szczególny - początek nowego roku liturgicznego i kolejna szansa na obudzenie serca, na zwrócenie go ku Temu, który sam jest Początkiem wszystkiego.
Za cztery tygodnie z radością będziemy obchodzić pamiątkę jedynych w swoim rodzaju narodzin - pojawienia się na ziemi wcielonego Boga.
Tajemnica tego wydarzenia zapiera dech w piersi, oszałamia pięknem, budzi radość i wdzięczność.
Zanim jednak to nastąpi, pokłońmy się Tej, "która uwierzyła", że to się stanie.
Zapraszamy do kontemplowania tajemnicy Bożego wcielenia w ikonie Zwiastowania, by razem z Maryją oczekiwać przyjścia Zbawiciela na świat.

Zwiastowanie Marii, Rosja, XVII w.
(Fot. za: Ikony. Fakty i legendy, K. Onasch i A. Schnieper, Wyd Arkady, Warszawa 2013)

W ikonie tej szczególną uwagę zwracają gesty rąk przedstawionych na niej postaci. 
Maryja wznosi dłoń w geście modlitwy - w tak ważnej dla siebie i świata chwili zwraca się do Boga, Jego pierwszego ma na uwadze, ku Niemu się kieruje.
Archanioł Gabriel jedną dłonią wykonuje gest oratorski, który mówi, iż za chwilę padną ważkie słowa. Tu gest ten jest też interpretowany jako ilustracja słów błogosławieństwa.
W drugiej dłoni Bożego posłańca widzimy rabdos - pałeczkę posłańca, będącą znakiem tego, iż dzierżący ją nie mówi od siebie, lecz od Tego, kto go posłał z określoną misją.


Tekst: Basia Smal

czwartek, 30 listopada 2017

Św. Andrzej apostoł

Św. Andrzej Apostoł, ikona współczesna
(Fot. za: likp.pl)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (Mt 4, 18-20)

Dzisiaj święto św. Andrzeja apostoła. Scena z Ewangelii Mateusza, mówiąca o powołaniu pierwszych apostołów, jest zarówno prosta, jak i mocna w przekazie.
Jakże porusza owo "natychmiast"!

Ikonografia przedstawia św. Andrzeja apostoła na tle krzyża w kształcie litery "x", gdyż tradycja mówi, iż na takim krzyżu święty oddał życie.


Tekst: Basia Smal

niedziela, 26 listopada 2017

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Chrystus Tronujący
Nowogród, XIV lub XV w.

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały (Mt 25, 31)

W uroczystość Chrystusa Króla prezentujemy ikonę przedstawiającą Jezusa zasiadającego na tronie. 
To w ikonografii znany od dawna i popularny temat. Przedstawienie wzorowane jest na postaci bizantyjskich władców, stąd przepych, jaki otacza Zbawiciela - tron jest bogato zdobiony, a stopy Pana spoczywają na wyściełanym podnóżku.
W dłoniach Chrystusa widzimy księgę praw, z przestrzegania których ludzie będą sądzeni.
Przedstawienie jest pełne majestatu, godności i siły. Patrzący na ikonę doskonale wiedzą, iż spoglądają w oblicze Króla.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: Ikony. Fakty i legendy, K. Onasch i A. Schnieper, Wyd Arkady, Warszawa 2013

niedziela, 12 listopada 2017

Św. Michał Archanioł - towarzysz w drodze do wieczności

Archanioł Michał, autorstwo ikony przypisywane jest Andriejowi Rublowowi, 1408 r.
(Fot. za: rublev.voskres.ru)

Listopad to tradycyjnie miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Włączając się do modlitwy za tych, którzy odeszli z tego świata, przywołujemy wspaniałego Księcia wojsk anielskich - świętego Michała Archanioła, który zgodnie z tradycją "stoi u wezgłowia umierających, a potem towarzyszy im w drodze do wieczności" (za: adonai.pl).

Istnieje wiele przedstawień św. Michała Archanioła. Jest ich tak dużo, że śmiało można stwierdzić, iż temat ten był i jest jednym z ulubionych w ikonografii, czemu zresztą trudno się dziwić, gdyż jest piękny i pełen wyrazu.
Na ikonie prezentowanej dzisiaj znajdujemy gest modlitwy wstawienniczej (Deesis), z jaką zwraca się do Boga Anielski Książę.
Powierzajmy dusze naszych drogich zmarłych orędownictwu św. Michała Archanioła.


Tekst: Basia Smal

czwartek, 9 listopada 2017

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Mozaika (XIII w.) w absydzie Bazyliki Laterańskiej
(Fot. za: slowo.redemptor.pl)

Dzisiaj święto - rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata, jak głosi jej nazwa. To katedra biskupa Rzymu, czyli papieża.
Miejsce piękne i dostojne, ale też nasz wspólny dom, bo jest domem Boga - naszego Ojca.

Przy tej okazji warto, by na zawsze zapadły w serca słowa św. Pawła: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. (1 Kor 3, 16-17)


Tekst: Basia Smal

czwartek, 2 listopada 2017

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Anastasis, ikona współczesna
(Fot. za: pl.pinterest.com)

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. (1 Kor. 15, 20-23a)

Anastasis to ikona nadziei. Przypomina prawdę o tym, że Bóg jest Mocą, Miłością i Miłosierdziem, jest Zbawcą, jest Tym, który uwalnia, jest Zwycięzcą, jest Panem, jest Życiem i tylko w Nim jest życie.
Ten, który Jest jest zawsze i wszędzie. Jemu chwała na wieki!


Tekst: Basia Smal

środa, 1 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Świętych

Deesis, Rosja, XVI lub pocz. XVII w.
(Fot. za: templegallery.com)

W radosną, piękną uroczystość Wszystkich Świętych, składając naszym Gościom, Przyjaciołom i Sympatykom życzenia owocnego, błogosławionego świętowania, prezentujemy ikonę Deesis, która przypomina nam o wstawiających się za nami do Boga tych, którzy w niebie otaczają Jego tron.

Deesis (z gr. błaganie, prośba) to znana i popularna ikona. Występuje w kilku wersjach.

Jedna z nich to tzw. duże Deesis (najczęściej spotykane w ikonostasie cerkwi) - po obu stronach postaci tronującego Chrystusa (lub Chrystusa Pantokratora - Wszechwładcy) stoją święci: Jego Matka, św. Jan Chrzciciel, święci archaniołowie Michał i Gabriel, apostołowie św. Piotr i św. Paweł oraz inni święci.

Deesis, Wiszący Kościół, Kair, V w.
(Fot. za: iconreader.wordpress.com)

Natomiast tzw. małe Deesis składa się tylko z trzech postaci: Chrystusa na środku ikony oraz Matki Bożej i Jana Chrzciciela po obu Jego bokach.

Deesis, mozaika z Hagia Sophia, Stambuł, druga poł. XIII w. (?)
(Fot. Basia Smal)

Powstają także ikony, na których widnieje jedna z postaci Deesis, np. Matka Boża, św. Jan Chrzciciel, archanioł Michał czy Gabriel. Cechą charakterystyczną takiej ikony jest sposób prezentowania widniejącej na niej postaci, która zawsze jest lekko zwrócona w jedną stronę, a jej ręce są zgięte w łokciach w geście interpretowanym jako błaganie, prośba.

Bogurodzica, Teofan Grek, XIV w.
(Fot. za: commons.wikimedia.org)

Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się za wstawiennictwem wszystkich świętych o łaskę uświęcania się każdego dnia, o nieustanną przemianę naszych serc, by były ikoną Boga.

Tekst: Basia Smal

sobota, 28 października 2017

Święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ICH GŁOS SIĘ ROZCHODZI NA CAŁĄ ZIEMIĘ
I AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA ICH MOWY
(PS 19,5)

Św. Szymon i św. Juda Tadeusz
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus (Ef 2, 19)

Patronami dzisiejszego dnia są święci apostołowie - Szymon oraz Juda Tadeusz.
Tradycja mówi, iż zginęli razem męczeńską śmiercią prawdopodobnie w Persji, dokąd udali się nieść Dobrą Nowinę.

Za ich wstawiennictwem prosimy Boga o gorliwość, z jakiej znany był św. Szymon oraz odwagę cechującą św. Judę Tadeusza.


Tekst: Basia Smal

Ikona pisana w sercu - Msza św. w intencji Drogi do Piękna


27 października o godz. 17 w kaplicy domu zakonnego księży michalitów została odprawiona Msza św. w intencji prowadzących i uczestników warsztatów pisania ikon na Bemowie.
Ofiarę Eucharystyczną sprawował duchowy opiekun wspólnoty Droga do Piękna ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA.


Przy Ołtarzu Słowa wybrzmiały teksty z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 7, 18-25a), Psalmu 119 (Ps. 119, 66 i 68, 76-77, 93-94) oraz Ewangelii św. Łukasza (Łk 12, 54-59).


Następnie celebrans skierował do nas głębokie, mocne słowa oparte o usłyszaną Ewangelię. Zostało nam przypomniane źródło naszego życia, jakim jest Bóg i Jego Słowo. Na zawsze zapadło w pamięć wezwanie, by nieustannie stawać się w swoim sercu ikoną Tego, na wzór Kogo jesteśmy uczynieni.
Dziękujemy ojcu Bogdanowi za sprawowanie Ofiary Eucharystycznej w naszej intencji oraz za skierowane ku nam słowa.Po Eucharystii spotkaliśmy się na chwilę rozmowy przy herbacie i ciastkach, ciesząc się darem wzajemnej obecności i pielęgnując powstałą dzięki wspólnej modlitwie bliskość.
To był dobry, błogosławiony czas, za który jesteśmy wdzięczni Bogu.
Jako jedynie trafne podsumowanie cisną się na usta słowa wypowiedziane przez Piotra na górze Tabor: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy" (Mt 17, 4a).

Tekst i fot. Basia Smal

wtorek, 24 października 2017

Tajemnice chwalebne różańca św. w ikonie

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anastasis, fresk z kościoła Zbawiciela na Chorze, Stambuł
(Fot. Basia Smal)


Wniebowstąpienie Pana Jezusa
ikona nieznanego autora, XV w.
(Fot. za: biblia.wiara.pl)


Zesłanie Ducha Św., Rosja, XVII w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Wniebowzięcie Matki Bożej
Zaśnięcie Matki Bożej, Andreas Ricos (?), XV w.
(Fot. za: pl.wikipedia.org)


Ukoronowanie Matki Bożej
Godne Jest (Dostojno Jest), ikona współczesna na wzór ikony z Athos
(Fot. za: blagozdravnica.ru)


Wybór fot. Basia Smal

niedziela, 22 października 2017

Msza św. w intencji Drogi do Piękna

27 października (piątek) o godz. 18 w kaplicy domu zakonnego księży michalitów zostanie odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty Droga do Piękna.

Członkowie wspólnoty spotykają się ok. 16.50 przed furtą domu zakonnego przy ul. ks. B. Markiewicza 1.

Zapraszamy!

środa, 18 października 2017

Św. Łukasz Ewangelista

Św. Łukasz Ewangelista, monaster Chilandar, Athos, XIV w.

Dzisiaj święto św. Łukasza Ewangelisty. Wiemy, iż głosił Słowo Boże razem ze św. Pawłem Apostołem w Antiochii. Jest autorem jednej z Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich.

Św. Łukasz Ewangelista piszący Ewangelię
ikona autorstwa Symeona Spirydonowa, Jarosław, ok. 1690 r.

Tradycja mówi, iż namalował pierwsze ikony, stąd też wszyscy ikonografowie uznają go za swego patrona.

Św. Łukasz Ewangelista malujący ikonę Matki Bożej
Serbia, XVII w.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: K.Onasch i A.Schnieper, Ikony.Fakty i legendy, Wyd. Arkady, Warszawa 2013

wtorek, 17 października 2017

Tajemnice bolesne różańca św. w ikonie

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Chrystus w ogrodzie Getsemani, szkoła moskiewska, pierwsza poł. XVIII w.
(Fot. za: K. Onasch i A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wyd. Arkady, Warszawa 2013)


Biczowanie Pana Jezusa
ikona współczesna inspirowana freskami z Monasteru Vatopediou na górze Athos
(Fot. za: sacral.art.pl)


Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
ikona współczesna
(Fot. za: mbzwycieska.pl)


Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Mandylion, szkoła jarosławska, XIV w.
(Fot. za: K. Onasch i A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wyd. Arkady, Warszawa 2003)


Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Ukrzyżowanie, ikona nieznanego autora, XVI w.
(Fot. za: L. Ristujczina, Ikony, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 2014)


Wybór fot. Basia Smal

wtorek, 10 października 2017

Tajemnice światła różańca św. w ikonie

Chrzest Pański, szkoła moskiewska, XV w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Cud w Kanie, ikona współczesna
(Fot. za: liturgia.cerkiew.pl)


Głoszenie Królestwa Bożego
Przypowieść o mądrych i głupich pannach, fresk z cerkwi monasteru Decani, Serbia, XIV w.
(Fot. za: M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, Orthdruk, Białystok 2001)


Przemienienie Pańskie, szkoła nowogrodzka, XV w.
(Fot. za: karmel.pl)


Ustanowienie Eucharystii
Ostatnia Wieczerza, ikona autorstwa Szymona Uszakowa, XVII w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)

Wybór fot. Basia Smal

sobota, 7 października 2017

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Matka Boża z Tołgi, Jarosław, schyłek XIII w.
(Fot. za: K.Onasch i A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wyd. Arkady 2013)

Anioł wszedł do Niej i rzekł:
"Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28)

Dzisiaj, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, pragniemy uczcić Niepokalaną prezentując przepiękną, mało znaną ikonę Matki Bożej z Tołgi.
Jest to przedstawienie Matki Bożej Tronującej, w typie Eleusy, z charakterystycznym, nieczęsto spotykanym na ikonie, ukazaniem postaci Chrystusa, stojącego na kolanach Matki.
Zwróćmy uwagę na postaci aniołów w obu górnych rogach ikony. Jedno skrzydło każdego z nich uniesione jest ku górze. Jest to symbol radości (znany także m.in. z ikony Zwiastowania czy ikony Mirofory przy Grobie).

Tekst: Basia Smal

wtorek, 3 października 2017

Tajemnice radosne różańca św. w ikonie

Włączając się w tradycję Kościoła, w której październik jest miesiącem różańcowym, rozpoczynamy cykl prezentowania ikon związanych z kolejnymi tajemnicami różańca świętego.
Dzisiaj - tajemnice radosne.

Zwiastowanie, Andriej Rublow, 1409 r.
(Fot. za: polityka.pl)


Nawiedzenie św. Elżbiety, ikona współczesna
(Fot. za: lubelia.livejournal.com)


Boże Narodzenie, ikona współczesna autorstwa Elżbiety Jackowskiej-Kurek
(Fot. Anna Żurawska)


Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Nowogród, XV w.
(Fot. za: ikonpisanie.blogspot.com)


Odnalezienie Jezusa w świątyni, ikona współczesna
(Fot. za: sacral.art.pl)


Tekst i wybór fot.: Basia Smal