NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

sobota, 11 sierpnia 2018

Wrześniowy warsztat pisania ikon "Maria - Pierwsza Spośród Wierzących

Matka Boża Kazańska, ikona współczesna autorstwa Iriny Gorbounovej-Lomax


Szanowne Ikonopiski, Szanowni Ikonopisi!

Zapraszam serdecznie na wrześniowy warsztat pisania ikon w technice tempery rosyjskiej - będziemy pracować metodą membranową z elementami metody proplasmos na ikonach autorstwa Iriny Gorbounovej-Lomax z Brukseli - adresowany do osób, które już napisały co najmniej jedną ikonę i znają technikę tempery jajkowej.

Warsztaty poprowadzę ja - Katarzyna Martynuska, historyczka sztuki i ikonopiska. Swoją naukę zaczynałam na kursach ikonowych w Krakowie u o. Zygfryda Kota SI, a nabyte tam umiejętności rozwijałam na warszawskim Służewie w Studium Chrześcijańskiego Wschodu. W latach 2013-2016 prowadziłam warsztaty ikonowe w studium "Droga do Piękna" na warszawskim Bemowie przy klasztorze księży michalitów, z którymi nadal współpracuję. Obecnie jestem studentką rosyjskiej artystki Iriny Gorbounovej-Lomax w Brussels Academy of Icon Painting. Na co dzień mieszkam i maluję w Brukseli.

Warsztaty zaplanowałam z kilkudniowym odstępem pomiędzy poszczególnymi zajęciami, aby był czas na samodzielną pracę w domu i "przetrawienie" wiedzy.
Pracujemy na zagruntowanej desce lipowej (lub innej zagruntowanej) przy użyciu żółtka jajka zaprawionego octem. Format deski to około A4 lub bardziej kwadratowa, z kowczegiem lub bez.

Termin warsztatu to 5, 7, 10 i 12 września (czyli odpowiednio: środa, piątek, poniedziałek, środa) w godz. 17.30 - 20.30 (jest możliwość drobnych przesunięć w ramach tych godzin, jeśli ktoś potrzebuje zmiany niech pisze jakiej konkretnie).

Koszt warsztatu: 350 zł / os.
Zapewniam niektóre pigmenty, materiały kserograficzne (rysunki i być może krótki wyciąg teoretyczny), miejsce do pracy oraz specjalnie przygotowane żółtko.

Należy przynieść: deskę, pędzle oraz pigmenty.

Ilość miejsc w grupie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty (najpóźniej do 4.09) w wysokości 150 zł na moje konto: 081140 2004 0000 3402 4013 9819

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania przyjmuję pod adresem: sztukaikony@gmail.com

Z pozdrowieniami
Katarzyna Martynuska / Sztuka Ikony

niedziela, 8 lipca 2018

Wakacyjne warsztaty

Szanowne Ikonopiski, Szanowni Ikonopisi,
w te wakacje mam Wam do zaproponowania trzy czterodniowe warsztaty w Warszawie na Bemowie:

1. Malowanie ornamentów i roślin techniką membranową - 25, 27 lipca i 8, 10 sierpnia
(dla początkujących i osób, które już malowały temperą).

2. Projektowanie i malowanie twarzy ludzkiej (w monochromie i w kolorze) techniką membranową - 24, 26 lipca i 7, 9 sierpnia
(dla osób, które już malowały temperą).

3. Pisanie ikony w technice tempery rosyjskiej - druga połowa sierpnia lub pierwsza połowa września (do ustalenia / potwierdzenia, dla osób, które już malowały ikonę).

Warsztaty zaplanowałam na dwa kolejne tygodnie z odstępem pomiędzy poszczególnymi zajęciami, aby był czas na samodzielną pracę w domu i "przetrawianie" wiedzy.

Pracujemy na papierze czerpanym przy użyciu żółtka jajka zaprawionego octem.
Zapewniam papier, niektóre pigmenty (głównie czarny i verre le lion) oraz kolorowe materiały kserograficzne.
Koszt warsztatu to 350 zł.

Zgłoszenia i pytania przyjmuję pod adresem: sztukaikony@gmail.com
Kasia

Warsztaty poprowadzi Katarzyna Martynuska, historyczka sztuki i ikonopiska. Swoją naukę zaczynała na kursach ikonowych w Krakowie u o. Zygfryda Kota SI, a nabyte tam umiejętności rozwijała na warszawskim Służewie w Studium Chrześcijańskiego Wschodu.
W latach 2013-2016 prowadziła warsztaty ikonowe w studium Droga do Piękna na warszawskim Bemowie przy klasztorze księży michalitów, z którymi nadal współpracuje.
Obecnie studentka rosyjskiej artystki Iriny Gorbounovej-Lomax w Brussels Academy of Icon Painting.
Mieszka i maluje w Brukseli.

sobota, 23 czerwca 2018

Zakończenie kolejnego roku pracy i wystawa ikon


23 czerwca br. wspólnota ikonograficzna Droga do Piękna uroczyście zakończyła kolejny rok pracy.
Powstałe w tym czasie ikony zostały umieszczone na wystawie, by społeczność naszej parafii mogła je kontemplować przez kolejne dwie niedziele.

W czasie Eucharystii, która rozpoczęła czas świętowania, nasz duchowy opiekun, ksiądz Bogdan podkreślił wartość i znaczenie tego, czym się zajmujemy, czym obdarzamy siebie i innych.
Pokrzepieni Bożym Słowem i Chlebem Życia udaliśmy się do Galerii Anielskiej, gdzie nastąpił obrzęd pobłogosławienia i okadzenia ikon.
Radosna agapa zakończyła ów piękny, pełen wzruszeń czas.


Tekst: Basia Smal
Fot.: Marianna Kłosińska i Basia Smal

WIĘCEJ ZDJĘĆ AUTORSTWA MARIANNY KŁOSIŃSKIEJ (KLIKNIJ)

wtorek, 12 czerwca 2018

Wystawa ikon

23 czerwca br. (sobota) o godz. 16 w Kaplicy Aniołów (przy kościele MB Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie) odbędzie się Msza św. z poświęceniem ikon, powstałych na tegorocznych warsztatach pisania ikon "Droga do Piękna" oraz podczas projektu "Twórcze działania 2018", finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Wystawę ikon będzie można oglądać po każdej Mszy św. w dwie niedziele: 
24 czerwca oraz 1 lipca.

ZAPRASZAMY


czwartek, 31 maja 2018

Obecność

Komunia Apostołów, fresk, cerkiew św. Zofii, Ochryda, XI w.
(Fot. za: prawoslawie.k.pl)

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej,
abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.
(Fragm. Kolekty na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
za: Magnificat Edycja Polska)

Kontemplując, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wizerunek Zbawiciela ustanawiającego sakrament Eucharystii pamiętajmy o słowach Pana: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20b).


Tekst: Basia Smal

niedziela, 27 maja 2018

Ikona Trójcy Świętej

Znalezione obrazy dla zapytania ikona trójcy świętej
Trójca Święta, ikona współczesna autorstwa Kostki Markocycha
(Fot. za: drogaikony.org.pl)

Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym
jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem;
nie przez jedność osoby, lecz przez to,
że Trójca ma jedną naturę.
(Fragm. Prefacji o Najświętszej Trójcy
za: Magnificat Edycja Polska)

Ikona Gościnność Abrahama nosi także miano Trójcy Świętej Starotestamentalnej. Przywołuje niezwykłe, niecodzienne spotkanie, o jakim mówi 18 rozdział Księgi Rodzaju.

Objaśnienie tej ikony nie jest proste ani łatwe. Zatrzymajmy się więc tylko przy jednym elemencie - zawartości poteironu (kielicha eucharystycznego w liturgii rytu greckiego).
Zgodnie z opisem zawartym w Ks. Rodzaju (Rdz 18, 7-8) może znajdować się tam przygotowane na ucztę cielę (lub z braku miejsca jedynie jego głowa). Może to także być baranek (lub jego głowa) - symbol ofiary składanej Bogu albo też, z podobnych powodów, kiść winogron (odniesienie do Chrystusa - krzewu winnego lub też do Jego krwi, w jaką przemieniane jest wino w czasie Ofiary Eucharystycznej)

W uroczystość Najświętszej Trójcy, kontemplując ikonę Trójcy Świętej Starotestamentalnej, pochylmy się przed tajemnicą Boga, Jego niepojętym dla ludzkiego umysłu istnieniem, Jego przekraczającym wszystko JESTEM.


Tekst: Basia Smal

czwartek, 24 maja 2018

Jezus Chrystus - Najwyższy i Wieczny Kapłan

Chrystus Pantokrator, mozaika (fragm.), Hagia Sophia, Stambuł, IX - XI w.
(Fot. Basia Smal)

DLATEGO TEŻ BÓG GO NAD WSZYSTKO WYWYŻSZYŁ
I DAROWAŁ MU IMIĘ
PONAD WSZELKIE IMIĘ,
ABY NA IMIĘ JEZUSA
ZGIĘŁO SIĘ KAŻDE KOLANO
ISTOT NIEBIESKICH I ZIEMSKICH, I PODZIEMNYCH.
I ABY WSZELKI JĘZYK WYZNAŁ,
ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM -
KU CHWALE BOGA OJCA.
(Flp 2, 9-11)

W wizerunku Chrystusa Pantokratora na uwagę zasługuje wiele elementów. Jednak w dniu dzisiejszym - w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - pragniemy zająć się tylko jednym: z ramienia Wszechwładcy spływa złocisty pas tkaniny. To klaw - naszyty na chiton (spodnia szata) pas oznaczający wysoką godność tego, kto go nosi.
W ikonografii określa się go mianem "pasa kapłańskiego". Zwykle jest on na ikonie pokryty złotem lub po prostu bogato zdobiony.


Tekst: Basia Smal

poniedziałek, 21 maja 2018

Maryja - Matka Kościoła

Eleusa, ikona współczesna autorstwa Grety Leśko
(Fot. za: Psałterz Grecki, tłum. ks. H. Paprocki, Wyd. M, Kraków 2017)

WTEDY MATKA JEGO POWIEDZIAŁA DO SŁUG:
"ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE".
(J 2, 5)

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przywołujemy Jej słowa i Jej wizerunek.
Te słowa, wypowiedziane tak dawno temu, są aktualne nadal.
Ten obraz, tak bardzo współczesny, mówi o Tej, która od tak dawna jest z nami.

Maryjo, nasza Matko, dziękujemy za Twoją wierną, cierpliwą, dobrą obecność.


Tekst: Basia Smal

niedziela, 20 maja 2018

Ikona Pięćdziesiątnicy

Zesłanie Ducha Świętego, ikona współczesna
(Fot. za: hramsvetigeorgi.com)

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę.
Mdr 1, 7
(Antyfona na wejście na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
za: Magnificat Edycja Polska)

Ludzkie czekanie, wytrwałe i pełne modlitwy przynosi wspaniały owoc: powstaje Kościół - jedna wiara, jedna myśl, jedno Słowo, chociaż wypowiedziane wieloma językami.


Tekst: Basia Smal

niedziela, 13 maja 2018

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Chrystusa Zbawiciela, 
mozaika na fasadzie Bazyliki San Frediano, Lucca, Włochy, XIII w.
(Fot. za: en.m.wikipedia.org)

Temat Wniebowstąpienia Chrystusa jest w sztuce niezwykle popularny. Tak mocne, znaczące dla ludzkich dziejów wydarzenie zaprzątało i zaprząta nadal serca i umysły artystów.

Prezentowana dzisiaj mozaika, zdobiąca fasadę bazyliki Św. Fridianusa w Lukce, zwraca uwagę nie tylko swoją wielkością, ale przede wszystkim starannym wykonaniem wszelkich detali i jednolicie złotym tłem.
Ten blask spowijający całą scenę podkreśla jej rangę i niezwykłość: oto Pan w pełni swojej chwały!


Tekst: Basia Smal

wtorek, 8 maja 2018

Św. Stanisław, biskup i męczennik

Św. Stanisław, ikona współczesna (na kamieniu) autorstwa Michała Boguckiego
(Fot. za: sklepmonastyczny.pl)

Świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, a nie wstydziłem się, i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem. Alleluja.
(Ps 119, 46-47
 Antyfona na wejście w uroczystość św. Stanisława
za: Magnificat Edycja Polska)

W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, jednego z głównych patronów Polski, prezentujemy ikonę tego świętego napisaną na kamieniu.
Ikony pisane są na różnych podłożach, chociaż najczęściej na odpowiednio przygotowanej desce. Jednak spotykamy także ikony haftowane, ułożone z kamyków, czyli mozaiki lub wykonane w metalu albo właśnie namalowane na kamieniu.
Nie podłoże stanowi o wartości przedstawienia, lecz wiara, tak twórcy, jak i odbiorcy.

Tekst: Basia Smal