wtorek, 15 sierpnia 2017

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Zaśnięcie Bogurodzicy, szkoła nowogrodzka, koniec XIV w.

Z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzoną w Kościele Zachodnim powiązana jest ikona Zaśnięcia Matki Bożej, znana i rozpowszechniona we Wschodnim Kościele.

Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w centralnym miejscu ukazuje Chrystusa trzymającego w ramionach duszę Jego Matki w postaci małego dziecka. W tak oto piękny sposób ikonografia pochyla się nad tajemnicą jaką jest Osoba i życie Najświętszej Panny.

Niech piękno tego przedstawienia, tak wymowne w treści, przeniknie nasze serca i rozraduje je niesłabnącą nadzieją.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: pl.wikipedia.org

niedziela, 6 sierpnia 2017

Przemienienie Pańskie

Przemienienie, Synaj XII w.

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (Mt 17, 1-2)

Ikona Przemienienia Pańskiego jest tą, od której mnisi kościoła Wschodniego zaczynali swoją drogę ikonografa.
Dzisiaj - w święto Przemienienia Pańskiego - prezentujemy kilka wersji tego tematu.
Niech kontemplacja ikon otworzy nasze serca, byśmy w ich głębi usłyszeli i z wiarą przyjęli słowa: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" (Mt 17,5b)

 Przemienienie, monaster Pantokratora, Atos, XVI w.

 Przemienienie, Emmanuel Tzanfournaris, XV w.

 Przemienienie, Konstantynopol, XIII w.

Przemienienie, Nowogród, XV w.

Przemienienie, Teofan Grek, XV w.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl oraz pl.wikipedia.org

sobota, 22 lipca 2017

Św. Maria Magdalena - świadek zmartwychwstania

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. (J 20,1)

Dzisiaj wspomnienie św. Marii Magdaleny, której postać znaleźć można na kartach Nowego Testamentu kilkakrotnie. Nic więc dziwnego, iż spotykamy ją także na ikonach.

Dwa rodzaje przedstawień Marii Magdaleny bezpośrednio związane są ze zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Jeden z nich to ikona ukazująca kobiety z flakonami w dłoniach, stojące przy pustym grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, pogrążone w rozmowie z aniołami (ikona zwana Mirofory u Grobu, gdzie słowo "mirofory" oznacza "niosące wonności").

Mirofory u Grobu, ikona ruska, Wołogda, XIV/XV w.
Fot. za: pl.wikipedia.org

A także ikona pod nazwą "Noli me tangere" ("Nie dotykaj mnie"/"Nie zatrzymuj mnie"), obrazująca spotkanie Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem, którego w pierwszej chwili nie poznała, biorąc Go za ogrodnika.

Noli me tangere, Kreta, XVI w.
Fot. za: iconreader.wordpress.com

Maria Magdalena przedstawiana jest również na ikonie sama, najczęściej w półpostaci, z flakonem wonności w dłoni (na prezentowanej ikonie gest drugiej dłoni to gest modlitwy).

Św. Maria Magdalena
Fot. za: pl.pinterest.com

Tekst: Basia Smal

wtorek, 11 lipca 2017

Św. Benedykt z Nursji - patron Europy

Św. Benedykt, opat, patron Europy

Wtedy Piotr rzekł do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?" (Mt 19, 27)

W dniu dzisiejszym przypada święto św. Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku twórcy "Reguły", która stała się podwaliną życia monastycznego kościoła Zachodniego.
W 1964 roku został ogłoszony patronem Europy.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w habicie benedyktyńskim, z długą siwą brodą, rulonem w dłoni lub księgą, z krzyżem lub pastorałem w drugiej ręce.
Przesłanie benedyktyńskie "Ora et labora" (módl się i pracuj) nic nie straciło na swojej aktualności mimo upływu wieków i niewątpliwie może stać się drogowskazem dla każdego człowieka. Jakże jest bliskie sercu ikonopisa!

Tekst: Basia Smal
Fot. za: duszki.pl

poniedziałek, 3 lipca 2017

Św. Tomasz w ikonografii

Niewierność św. Tomasza, ikona rosyjska, XV w.

Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20, 27-28)

Potrzeba tak niewiele. Tylko wiary, tylko pragnienia spotkania, tylko odruchu serca i pokory.

Małość człowieka i wielkość Boga - prawda ukazana obrazem.
A jednak owa małość nie upokarza, bo prawda koi, wyzwala, przynosi spokój serca i wyznanie z jego głębi.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl

czwartek, 29 czerwca 2017

Św. Piotr i św. Paweł w ikonografii

Św. Piotr i św. Paweł, ikona grecka, XIII w.

Dzisiaj uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dwóch filarów Kościoła, dwóch niezwykłych ludzi, dwóch uczniów Jezusa, którzy spotkali Go na drodze swojego życia.
W ikonografii pojawiają się razem lub osobno.

Św. Piotr, VI w., Synaj

 Św. Paweł, fragment mozaiki z kościoła Zbawiciela na Chorze, Stambuł

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż każda ikona jest Chrystocentryczna. Każda. Również ta, na której postać Zbawiciela nie pojawia się. Pamiętając o tym, że ikona przedstawia świat przemieniony, przebóstwiony, a więc nie ten, który określa się jako ziemski, z powodzeniem można przyjąć, iż wizerunek świętego "mówi" sobą o obecności Boga.
Nie byłoby bowiem niczyjej świętości bez Boga. Świętym nie jest się na ziemi, tutaj jedynie się do świętości dąży. Kiedy mówimy o świętości jakiejś osoby, mówimy tym samym o jej obecności w rzeczywistości nieba, o jej trwaniu w obecności Boga.

Tekst: Basia Smal
Fot. 1 za: piotr-i-pawel.blogspot.com
Fot. 2 za: pl.wikipedia.org
Fot. 3: Basia Smal

środa, 28 czerwca 2017

sobota, 24 czerwca 2017

Wernisaż wystawy ikon na Bemowie24 czerwca, w uroczystość św. Jana Chrzciciela, wspólnota Drogi do Piękna świętowała zakończenie kolejnego roku pracy.

O godzinie 18, w kościele MB Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, rozpoczęła się Msza św. dziękczynna, a po niej w Galerii Anielskiej nastąpił obrzęd poświęcenia i okadzenia ikon, którego dokonał dyrektor Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego "Michael" ksiądz Marek Posełkiewicz. Następnie życzył wszystkim piszącym ikony nieustannego wzrastania dzięki otrzymanemu darowi.
Słowa podziękowania prowadzącym i uczestnikom warsztatów pisania ikon oraz życzenia wszelkiego dobra złożyła także założycielka bemowskiej wspólnoty ikonograficznej Małgorzata Kawęcka.


Teodora Bozhikova i Marcin Petrus, instruktorzy prowadzący w tym roku warsztaty, dołączyli się do podziękowań i gratulacji, a następnie rozdali uczestnikom warsztatów pamiątkowe dyplomy.
A potem zaczęła się uczta dla ducha, czyli spotkanie licznie zgromadzonych w Galerii Anielskiej osób z wystawionymi ikonami.

Całość zakończyła zaś uczta dla ciała, czyli poczęstunek przygotowany przez uczestników warsztatów.Dziękujemy dobremu Bogu za dar kolejnego roku pracy przy tworzeniu ikon.
Dziękujemy prowadzącym za trud dzielenia się wiedzą, za wsparcie i wszelką pomoc.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za wysiłek tworzenia.

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność (Ps 115,1)

Zapraszamy do galerii zdjęć:
część 1
część 2

Tekst: Basia Smal
Fot.: Ania Żurawska

czwartek, 15 czerwca 2017

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Chrystus Pantokrator, Synaj, VI w.


Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6, 51)

Czcząc dzisiaj Pana w Najświętszym Sakramencie, przywołajmy Jego pierwszy znany wizerunek, czyli ikonę Chrystusa Synajskiego.
To przepiękne przedstawienie, malowane enkaustyką (technika malarska, w której spoiwem pigmentów jest roztopiony pszczeli wosk), przechowywane jest w greckokatolickim klasztorze św. Katarzyny na Synaju. Ikona pochodzi z VI wieku i przykuwa uwagę słodyczą oblicza Zbawiciela.

Tego rodzaju przedstawienie znane jest pod mianem Chrystus Pantokrator (Wszechwładca). Cechą charakterystyczną jest ujęcie frontalne postaci, gest błogosławieństwa wykonywany prawą dłonią oraz trzymana w drugiej ręce księga praw.
Zwróćmy także uwagę na złocisty pas spływający z prawego ramienia Chrystusa. To tzw. pas kapłański.
W nimb otaczający głowę Jezusa wpisany jest krzyż. Tego rodzaju nimb zastrzeżony jest tylko i wyłącznie dla wizerunków Zbawiciela.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: zycie-duchowe.pl

wtorek, 13 czerwca 2017

Wystawa ikon - zaproszenie

Pracownia Ikon "Droga do Piękna" oraz Galeria Anielska mają zaszczyt zaprosić na wystawę ikon, które powstały na zajęciach warsztatowych w 2016/2017 roku.

Wernisaż wystawy odbędzie się 24.06.2017 r. w Galerii Anielskiej Ośrodka Wychowawczo - Profilaktycznego "Michael" ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1 po Mszy św. o godzinie 18, podczas której nasze ikony zostaną poświęcone.
Zapraszamy również na poczęstunek.

Wszystkich miłośników ikon i przyjaciół naszej pracowni bardzo serdecznie zapraszamy!