wtorek, 19 września 2017

Diakonia i organizacja zajęć w roku akademickim 2017/2018

Lider wspólnoty Droga do Piękna:
Małgorzata Kawęcka

Opieka duchowa:
ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA

Prowadzenie zajęć warsztatowych i wszystkie związane z tym sprawy organizacyjne:
Małgorzata Kawęcka
Teodora Bozhikova
Marcin Petrus

Sekretariat - koordynacja przepływu informacji:
Hanna Charzyńska

Wypożyczenia biblioteczne:
Hanna Charzyńska
Agnieszka Wierzbicka

Blog:
Barbara Smal

Nowy rok pracy rozpoczęty!

18 września o godzinie 18 Mszą św., celebrowaną w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, wspólnota ikonograficzna Droga do Piękna rozpoczęła kolejny rok pracy.

Z radością powitaliśmy wśród nas duchowego opiekuna wspólnoty księdza Bogdana Gospodarczyka, który modlił się w naszej intencji podczas sprawowanej Eucharystii, a po jej zakończeniu rozpoczął modlitwą spotkanie organizacyjne.
Następnie głos zabrała liderka naszej wspólnoty Małgorzata Kawęcka, która po powitaniu zebranych skierowała do nas słowa życzeń na nowy rok pracy, byśmy dzięki tworzeniu ikon nieustannie wzrastali w pięknym człowieczeństwie i wzajemnej miłości.
Przypomniane zostały nam słowa z usłyszanej w czasie Eucharystii homilii o pójściu za dobrymi pragnieniami swego serca, które są wyrazem Bożej woli.


Kolejne punkty spotkania poruszały ważne dla nas sprawy - regulamin warsztatów pisania ikon, zasady korzystania z biblioteczki, grafik zajęć i plany na przyszłość, jak wspólny wiosenny wyjazd czy organizowanie wykładów.
Nie zabrakło też oczywiście rozmów przy herbacie i poczęstunku, bo to także istotny element budowania więzi.Niech nam Bóg błogosławi na kolejny rok pracy i wspiera dobre pragnienia naszych serc!


Tekst i fot.: Basia Smal

piątek, 15 września 2017

Matka Boża Bolesna

Matka Boża Bolesna, fragment ikony Ukrzyżowania, 
ikona współczesna autorstwa Ewy Grześkiewicz
Fot. za: agathos.art.pl 

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (Łk 2, 35)

Dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Ikonografia podejmuje ten temat na kilka sposobów.

Postać Matki Bożej Bolesnej można spotkać na ikonie Ukrzyżowania, ikonie Nie Płacz Po Mnie Matko albo też na ikonach, które ukazują samą Maryję, z gestem ułożenia dłoni, który interpretowany jest jako wyraz cierpienia: dłoń przyłożona do policzka (podobny gest widzimy u św. Jana Apostoła stojącego pod krzyżem Jezusa w ikonie Ukrzyżowania) albo skrzyżowane i opuszczone w dół (jakby "złamane", bezsilne) dłonie.

Także ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy określana jest jako ikona Matki Bożej Bolesnej ze względu na obecne na tej ikonie symbole męki Jezusa.

Tekst: Basia Smal

czwartek, 14 września 2017

Ikona Krzyża

Ikona Krzyża, ikona współczesna

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (J 3,14)

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego warto bliżej przypatrzeć się Ikonie Krzyża - przedstawieniu nieco różniącemu się od wizerunków krzyża rozpowszechnionych w kościele Zachodnim.

Cechą charakterystyczną Ikony Krzyża jest sposób ukazania Ciała Jezusa, które na ikonie pozbawione jest wyraźnych oznak cierpienia. Elementy męki (rany, krew) są tu symbolem zbawienia, a nie odtworzeniem mającej kiedyś miejsce rzeczywistości.
Krzyż ustawiony jest nad obrazem czaszki zamkniętej w grobie - to czaszka Adama, na którą z krzyża Chrystusa spływa odkupieńcza krew Zbawiciela.
Stopy Pana na Ikonie Krzyża ustawione są obok siebie, przybite do krzyża osobno.
Częstym elementem występującym na tej ikonie są też postaci Matki Bożej i św. Jana Apostoła, a w prezentowanej dzisiaj ikonie także Marii Magdaleny (nawróconej grzesznicy) i rzymskiego setnika (poganina, który wyznał wiarę w Syna Bożego). To zgromadzenie pod krzyżem tak różnych postaci wskazuje, iż Jezus Chrystus przynosi zbawienie każdemu człowiekowi.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: liturgia.pl

sobota, 9 września 2017

Inauguracja nowego roku

18 września (poniedziałek) o godzinie 18 w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie (ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1) odbędzie się Msza św. inaugurująca kolejny rok pracy warsztatów pisania ikon Droga do Piękna.

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne naszej wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy prowadzących warsztaty, uczestników oraz naszych przyjaciół i sympatyków, prosząc o udział w modlitwie w naszej intencji.

piątek, 8 września 2017

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Narodzenie Bogurodzicy, Nowogród, XVI w.

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny prezentujemy ikonę wspominającą to wydarzenie, tak istotne dla zbawienia ludzkości.
W Ewangeliach nie znajdziemy o nim wzmianki. Mówią o nim pisma apokryficzne.

Prezentowana ikona, piękna i bogata w treść, jest jednocześnie doskonałym przykładem tego, czym każda ikona jest. I tym samym, czym na pewno nie jest. Przyglądając się obrazowi, nie sposób bowiem nie dostrzec zawartej w nim symboliki.
Przypatrzmy się uważnie górnej i dolnej części ikony. W pierwszej zwraca uwagę dość zaskakujący element - czerwona tkanina (velum) zarzucona końcami na dachy budynków. Jej istnienie mówi, iż cała scena ma miejsce w zamkniętym pomieszczeniu, wewnątrz.
Natomiast u dołu obrazu zwracają uwagę dwie sceny, które dzieją się niezależnie, chociaż ukazane są jednocześnie. W obu bowiem pojawia się postać Maryi - z lewej strony trwają przygotowania do Jej kąpieli, a z prawej leży już w łóżeczku usypiana czy zabawiana przez piastunkę.

Ikona nie jest więc odbiciem rzeczywistości, lecz opowieścią o niej ukazaną w taki sposób, by poruszyć nasze serce. To świat oglądany oczami wiary, oczami duszy.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl

sobota, 26 sierpnia 2017

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej

Matka Boża Częstochowska, XIV w. (?)

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej nie sposób nie wspomnieć o najbardziej znanej w Polsce ikonie, czyli ikonie Matki Bożej Częstochowskiej.

Pochodzenie tego przepięknego przedstawienia w typie Hodegetrii nie jest w pełni znane. Dokumenty wspominające o tej ikonie pochodzą dopiero z XIV wieku, jednak tradycja obu Kościołów - Wschodniego i Zachodniego - mówi, iż powstała ona znacznie wcześniej.
Przedstawienie ma za sobą niezwykle burzliwą historię. Po zniszczeniach ikona była kilkakrotnie odnawiana i przemalowywana.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż nazwy ikon wiążą się często z miejscem ich przebywania. I tak mamy np. Matkę Bożą Włodzimierską, Matkę Bożą Dońską, Matkę Bożą Biełozierską a także Częstochowską (czy Jasnogórską) i jeszcze wiele innych.
To ciekawa i piękna tradycja.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: pl.wikipedia.org

wtorek, 15 sierpnia 2017

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Zaśnięcie Bogurodzicy, szkoła nowogrodzka, koniec XIV w.

Z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzoną w Kościele Zachodnim powiązana jest ikona Zaśnięcia Matki Bożej, znana i rozpowszechniona we Wschodnim Kościele.

Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w centralnym miejscu ukazuje Chrystusa trzymającego w ramionach duszę Jego Matki w postaci małego dziecka. W tak oto piękny sposób ikonografia pochyla się nad tajemnicą jaką jest Osoba i życie Najświętszej Panny.

Niech piękno tego przedstawienia, tak wymowne w treści, przeniknie nasze serca i rozraduje je niesłabnącą nadzieją.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: pl.wikipedia.org

niedziela, 6 sierpnia 2017

Przemienienie Pańskie

Przemienienie, Synaj XII w.

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (Mt 17, 1-2)

Ikona Przemienienia Pańskiego jest tą, od której mnisi kościoła Wschodniego zaczynali swoją drogę ikonografa.
Dzisiaj - w święto Przemienienia Pańskiego - prezentujemy kilka wersji tego tematu.
Niech kontemplacja ikon otworzy nasze serca, byśmy w ich głębi usłyszeli i z wiarą przyjęli słowa: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" (Mt 17,5b)

 Przemienienie, monaster Pantokratora, Atos, XVI w.

 Przemienienie, Emmanuel Tzanfournaris, XV w.

 Przemienienie, Konstantynopol, XIII w.

Przemienienie, Nowogród, XV w.

Przemienienie, Teofan Grek, XV w.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl oraz pl.wikipedia.org

sobota, 22 lipca 2017

Św. Maria Magdalena - świadek zmartwychwstania

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. (J 20,1)

Dzisiaj wspomnienie św. Marii Magdaleny, której postać znaleźć można na kartach Nowego Testamentu kilkakrotnie. Nic więc dziwnego, iż spotykamy ją także na ikonach.

Dwa rodzaje przedstawień Marii Magdaleny bezpośrednio związane są ze zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Jeden z nich to ikona ukazująca kobiety z flakonami w dłoniach, stojące przy pustym grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, pogrążone w rozmowie z aniołami (ikona zwana Mirofory u Grobu, gdzie słowo "mirofory" oznacza "niosące wonności").

Mirofory u Grobu, ikona ruska, Wołogda, XIV/XV w.
Fot. za: pl.wikipedia.org

A także ikona pod nazwą "Noli me tangere" ("Nie dotykaj mnie"/"Nie zatrzymuj mnie"), obrazująca spotkanie Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem, którego w pierwszej chwili nie poznała, biorąc Go za ogrodnika.

Noli me tangere, Kreta, XVI w.
Fot. za: iconreader.wordpress.com

Maria Magdalena przedstawiana jest również na ikonie sama, najczęściej w półpostaci, z flakonem wonności w dłoni (na prezentowanej ikonie gest drugiej dłoni to gest modlitwy).

Św. Maria Magdalena
Fot. za: pl.pinterest.com

Tekst: Basia Smal

wtorek, 11 lipca 2017

Św. Benedykt z Nursji - patron Europy

Św. Benedykt, opat, patron Europy

Wtedy Piotr rzekł do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?" (Mt 19, 27)

W dniu dzisiejszym przypada święto św. Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku twórcy "Reguły", która stała się podwaliną życia monastycznego kościoła Zachodniego.
W 1964 roku został ogłoszony patronem Europy.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w habicie benedyktyńskim, z długą siwą brodą, rulonem w dłoni lub księgą, z krzyżem lub pastorałem w drugiej ręce.
Przesłanie benedyktyńskie "Ora et labora" (módl się i pracuj) nic nie straciło na swojej aktualności mimo upływu wieków i niewątpliwie może stać się drogowskazem dla każdego człowieka. Jakże jest bliskie sercu ikonopisa!

Tekst: Basia Smal
Fot. za: duszki.pl