wtorek, 10 października 2017

Tajemnice światła różańca św. w ikonie

Chrzest Pański, szkoła moskiewska, XV w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Cud w Kanie, ikona współczesna
(Fot. za: liturgia.cerkiew.pl)


Głoszenie Królestwa Bożego
Przypowieść o mądrych i głupich pannach, fresk z cerkwi monasteru Decani, Serbia, XIV w.
(Fot. za: M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, Orthdruk, Białystok 2001)


Przemienienie Pańskie, szkoła nowogrodzka, XV w.
(Fot. za: karmel.pl)


Ustanowienie Eucharystii
Ostatnia Wieczerza, ikona autorstwa Szymona Uszakowa, XVII w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)

Wybór fot. Basia Smal

sobota, 7 października 2017

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Matka Boża z Tołgi, Jarosław, schyłek XIII w.
(Fot. za: K.Onasch i A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wyd. Arkady 2013)

Anioł wszedł do Niej i rzekł:
"Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28)

Dzisiaj, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, pragniemy uczcić Niepokalaną prezentując przepiękną, mało znaną ikonę Matki Bożej z Tołgi.
Jest to przedstawienie Matki Bożej Tronującej, w typie Eleusy, z charakterystycznym, nieczęsto spotykanym na ikonie, ukazaniem postaci Chrystusa, stojącego na kolanach Matki.
Zwróćmy uwagę na postaci aniołów w obu górnych rogach ikony. Jedno skrzydło każdego z nich uniesione jest ku górze. Jest to symbol radości (znany także m.in. z ikony Zwiastowania czy ikony Mirofory przy Grobie).

Tekst: Basia Smal

wtorek, 3 października 2017

Tajemnice radosne różańca św. w ikonie

Włączając się w tradycję Kościoła, w której październik jest miesiącem różańcowym, rozpoczynamy cykl prezentowania ikon związanych z kolejnymi tajemnicami różańca świętego.
Dzisiaj - tajemnice radosne.

Zwiastowanie, Andriej Rublow, 1409 r.
(Fot. za: polityka.pl)


Nawiedzenie św. Elżbiety, ikona współczesna
(Fot. za: lubelia.livejournal.com)


Boże Narodzenie, ikona współczesna autorstwa Elżbiety Jackowskiej-Kurek
(Fot. Anna Żurawska)


Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Nowogród, XV w.
(Fot. za: ikonpisanie.blogspot.com)


Odnalezienie Jezusa w świątyni, ikona współczesna
(Fot. za: sacral.art.pl)


Tekst i wybór fot.: Basia Smal

poniedziałek, 2 października 2017

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

Anioł Stróż, ikona współczesna
Fot. za: ikonografia.pl

"... bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach."
(Ps 91, 11)

Ikonografia pełna jest anielskich przedstawień. 
Najbardziej rozpowszechnione to postaci aniołów znane z kart Starego i Nowego Testamentu, czyli świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. To im przypisuje się zadanie ochraniania ludzi. Teologia ikony nie wspomina więc o odrębnej postaci anioła stróża. Jednak w praktyce powstaje wiele przedstawień opisanych jako ikona Anioła Stróża. Jego atrybuty to krzyż i miecz.

Tekst: Basia Smal

sobota, 30 września 2017

Droga do Piękna na Pikniku Rodzinnym

30 września br. na placu wokół świątyni Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie odbył się Piknik Rodzinny "Bemowo z Aniołami".
To cykliczna impreza organizowana przez Urząd Dzielnicy Bemowo, Parafię MB Królowej Aniołów i Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael", podczas której mają okazję zaprezentować się wszystkie wspólnoty parafialne oraz różnego rodzaju stowarzyszenia mieszczące się na terenie naszej dzielnicy.


W ramach prezentacji swojej działalności wspólnota ikonograficzna Droga do Piękna zaprosiła zainteresowanych do Galerii Anielskiej, gdzie można było obejrzeć ikony powstałe na warsztatach pisania ikon, porozmawiać z ikonopisami i zapoznać się z publikacjami zgromadzonymi w Biblioteczce Pracowni Ikon.Nie zabrakło też propozycji skierowanej specjalnie do dzieci. Powstał Warsztat Młodego Ikonografa - na młodych artystów czekały kredki i wzory ikon do pokolorowania.
Z radością patrzyliśmy na zapał z jakim najmłodsi podejmowali postawione przed nimi, niełatwe przecież, zadanie.

Dziękujemy dobremu Bogu za szansę obdarowania innych owocami naszej pracy - radością i pasją, jaka jej towarzyszy.
To był dobry, piękny czas!

Tekst i fot.: Basia Smal

piątek, 29 września 2017

Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał

Archaniołowie Gabriel, Michał i Rafał, ikona współczesna
(Fot. za: drogaikony.org.pl)

Dzisiaj święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Te trzy postaci znane są z kart Starego i Nowego Testamentu. Stąd też ich obecność na ikonach.
Najczęściej każdy z Archaniołów prezentowany jest osobno, ale czasem występują razem.

Archanioł Michał, Grecja XIV w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Archanioł Gabriel, ikona autorstwa Szymona Uszakowa, XVII w.
(Fot. za: pl.wikipedia.org)


Archanioł Rafał, ikona współczesna
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Tekst i wybór fot.: Basia Smal

czwartek, 21 września 2017

Św. Mateusz

Św. Mateusz Ewangelista, ikona współczesna autorstwa Katarzyny Barszcz

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: 
"Pójdź za Mną!" On wstał i poszedł za Nim. (Mt 9, 9-10)

Dzisiaj święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. To postać znana z kart Ewangelii. Postać dla współczesnych mu kontrowersyjna, dla nas zaś bliska z powodu swojej zwykłości.

Bóg widzi ponad i pomimo ludzkiej słabości i małości. 
Swoim spojrzeniem sięga do serca człowieka, gdzie mieszkają pragnienia, by być ponad i pomimo swojej słabości i małości.
Boże wezwanie uzdrawia i daje siłę: "Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mt 9, 13b)


Tekst: Basia Smal
Fot. za: agathos.art.pl

wtorek, 19 września 2017

Diakonia i organizacja zajęć w roku akademickim 2017/2018

Organizacja wspólnoty Droga do Piękna:
Małgorzata Kawęcka

Opieka duchowa:
ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA

Opieka Akademii Ikon na Bemowie
ks. dyrektor Marek Posełkiewicz CSMA

Prowadzenie zajęć warsztatowych i wszystkie związane z tym sprawy organizacyjne:
Małgorzata Kawęcka
Teodora Bozhikova
Marcin Petrus

Sekretariat - koordynacja przepływu informacji:
Hanna Charzyńska

Wypożyczenia biblioteczne:
Hanna Charzyńska
Agnieszka Wierzbicka

Blog:
Barbara Smal

Nowy rok pracy rozpoczęty!

18 września o godzinie 18 Mszą św., celebrowaną w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, wspólnota ikonograficzna Droga do Piękna rozpoczęła kolejny rok pracy.

Z radością powitaliśmy wśród nas duchowego opiekuna wspólnoty księdza Bogdana Gospodarczyka, który modlił się w naszej intencji podczas sprawowanej Eucharystii, a po jej zakończeniu rozpoczął modlitwą spotkanie organizacyjne.
Następnie głos zabrała liderka naszej wspólnoty Małgorzata Kawęcka, która po powitaniu zebranych skierowała do nas słowa życzeń na nowy rok pracy, byśmy dzięki tworzeniu ikon nieustannie wzrastali w pięknym człowieczeństwie i wzajemnej miłości.
Przypomniane zostały nam słowa z usłyszanej w czasie Eucharystii homilii o pójściu za dobrymi pragnieniami swego serca, które są wyrazem Bożej woli.


Kolejne punkty spotkania poruszały ważne dla nas sprawy - regulamin warsztatów pisania ikon, zasady korzystania z biblioteczki, grafik zajęć i plany na przyszłość, jak wspólny wiosenny wyjazd czy organizowanie wykładów.
Nie zabrakło też oczywiście rozmów przy herbacie i poczęstunku, bo to także istotny element budowania więzi.Niech nam Bóg błogosławi na kolejny rok pracy i wspiera dobre pragnienia naszych serc!


Tekst i fot.: Basia Smal

piątek, 15 września 2017

Matka Boża Bolesna

Matka Boża Bolesna, fragment ikony Ukrzyżowania, 
ikona współczesna autorstwa Ewy Grześkiewicz
Fot. za: agathos.art.pl 

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (Łk 2, 35)

Dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Ikonografia podejmuje ten temat na kilka sposobów.

Postać Matki Bożej Bolesnej można spotkać na ikonie Ukrzyżowania, ikonie Nie Płacz Po Mnie Matko albo też na ikonach, które ukazują samą Maryję, z gestem ułożenia dłoni, który interpretowany jest jako wyraz cierpienia: dłoń przyłożona do policzka (podobny gest widzimy u św. Jana Apostoła stojącego pod krzyżem Jezusa w ikonie Ukrzyżowania) albo skrzyżowane i opuszczone w dół (jakby "złamane", bezsilne) dłonie.

Także ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy określana jest jako ikona Matki Bożej Bolesnej ze względu na obecne na tej ikonie symbole męki Jezusa.

Tekst: Basia Smal

czwartek, 14 września 2017

Ikona Krzyża

Ikona Krzyża, ikona współczesna

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (J 3,14)

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego warto bliżej przypatrzeć się Ikonie Krzyża - przedstawieniu nieco różniącemu się od wizerunków krzyża rozpowszechnionych w Kościele Zachodnim.

Cechą charakterystyczną Ikony Krzyża jest sposób ukazania Ciała Jezusa, które na ikonie pozbawione jest wyraźnych oznak cierpienia. Elementy męki (rany, krew) są tu symbolem zbawienia, a nie odtworzeniem mającej kiedyś miejsce rzeczywistości.
Krzyż ustawiony jest nad obrazem czaszki zamkniętej w grobie - to czaszka Adama, na którą z krzyża Chrystusa spływa odkupieńcza krew Zbawiciela.
Stopy Pana na Ikonie Krzyża ustawione są obok siebie, przybite do krzyża osobno.
Częstym elementem występującym na tej ikonie są też postaci Matki Bożej i św. Jana Apostoła, a w prezentowanej dzisiaj ikonie także Marii Magdaleny (nawróconej grzesznicy) i rzymskiego setnika (poganina, który wyznał wiarę w Syna Bożego). To zgromadzenie pod krzyżem tak różnych postaci wskazuje, iż Jezus Chrystus przynosi zbawienie każdemu człowiekowi.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: liturgia.pl