NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

czwartek, 24 maja 2018

Jezus Chrystus - Najwyższy i Wieczny Kapłan

Chrystus Pantokrator, mozaika (fragm.), Hagia Sophia, Stambuł, IX - XI w.
(Fot. Basia Smal)

DLATEGO TEŻ BÓG GO NAD WSZYSTKO WYWYŻSZYŁ
I DAROWAŁ MU IMIĘ
PONAD WSZELKIE IMIĘ,
ABY NA IMIĘ JEZUSA
ZGIĘŁO SIĘ KAŻDE KOLANO
ISTOT NIEBIESKICH I ZIEMSKICH, I PODZIEMNYCH.
I ABY WSZELKI JĘZYK WYZNAŁ,
ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM -
KU CHWALE BOGA OJCA.
(Flp 2, 9-11)

W wizerunku Chrystusa Pantokratora na uwagę zasługuje wiele elementów. Jednak w dniu dzisiejszym - w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - pragniemy zająć się tylko jednym: z ramienia Wszechwładcy spływa złocisty pas tkaniny. To klaw - naszyty na chiton (spodnia szata) pas oznaczający wysoką godność tego, kto go nosi.
W ikonografii określa się go mianem "pasa kapłańskiego". Zwykle jest on na ikonie pokryty złotem lub po prostu bogato zdobiony.


Tekst: Basia Smal

poniedziałek, 21 maja 2018

Maryja - Matka Kościoła

Eleusa, ikona współczesna autorstwa Grety Leśko
(Fot. za: Psałterz Grecki, tłum. ks. H. Paprocki, Wyd. M, Kraków 2017)

WTEDY MATKA JEGO POWIEDZIAŁA DO SŁUG:
"ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE".
(J 2, 5)

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przywołujemy Jej słowa i Jej wizerunek.
Te słowa, wypowiedziane tak dawno temu, są aktualne nadal.
Ten obraz, tak bardzo współczesny, mówi o Tej, która od tak dawna jest z nami.

Maryjo, nasza Matko, dziękujemy za Twoją wierną, cierpliwą, dobrą obecność.


Tekst: Basia Smal

niedziela, 20 maja 2018

Ikona Pięćdziesiątnicy

Zesłanie Ducha Świętego, ikona współczesna
(Fot. za: hramsvetigeorgi.com)

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę.
Mdr 1, 7
(Antyfona na wejście na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
za: Magnificat Edycja Polska)

Ludzkie czekanie, wytrwałe i pełne modlitwy przynosi wspaniały owoc: powstaje Kościół - jedna wiara, jedna myśl, jedno Słowo, chociaż wypowiedziane wieloma językami.


Tekst: Basia Smal

niedziela, 13 maja 2018

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Chrystusa Zbawiciela, 
mozaika na fasadzie Bazyliki San Frediano, Lucca, Włochy, XIII w.
(Fot. za: en.m.wikipedia.org)

Temat Wniebowstąpienia Chrystusa jest w sztuce niezwykle popularny. Tak mocne, znaczące dla ludzkich dziejów wydarzenie zaprzątało i zaprząta nadal serca i umysły artystów.

Prezentowana dzisiaj mozaika, zdobiąca fasadę bazyliki Św. Fridianusa w Lukce, zwraca uwagę nie tylko swoją wielkością, ale przede wszystkim starannym wykonaniem wszelkich detali i jednolicie złotym tłem.
Ten blask spowijający całą scenę podkreśla jej rangę i niezwykłość: oto Pan w pełni swojej chwały!


Tekst: Basia Smal

wtorek, 8 maja 2018

Św. Stanisław, biskup i męczennik

Św. Stanisław, ikona współczesna (na kamieniu) autorstwa Michała Boguckiego
(Fot. za: sklepmonastyczny.pl)

Świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, a nie wstydziłem się, i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem. Alleluja.
(Ps 119, 46-47
 Antyfona na wejście w uroczystość św. Stanisława
za: Magnificat Edycja Polska)

W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, jednego z głównych patronów Polski, prezentujemy ikonę tego świętego napisaną na kamieniu.
Ikony pisane są na różnych podłożach, chociaż najczęściej na odpowiednio przygotowanej desce. Jednak spotykamy także ikony haftowane, ułożone z kamyków, czyli mozaiki lub wykonane w metalu albo właśnie namalowane na kamieniu.
Nie podłoże stanowi o wartości przedstawienia, lecz wiara, tak twórcy, jak i odbiorcy.

Tekst: Basia Smal

czwartek, 3 maja 2018

Matka Boża Królowa Polski

Ukoronowanie Matki Bożej, ikona współczesna
(Fot. za: maw.art.pl)

Z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski najczęściej łączy się ikonę Matki Bożej Częstochowskiej.
Rok temu na tym blogu pojawiła się owa ikona, więc nie chcąc się powtarzać pragniemy dzisiaj zaprezentować niezwykle ciekawą, współczesną ikonę Ukoronowania Matki Bożej.
Przedstawienie to pojawiło się na wystawie ikon polskich i ukraińskich twórców, która miała miejsce w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej od 3 XII 2016 do 26 II 2017 roku.

Niech niezwykłe piękno tej ikony przyniesie pokój serca każdemu, kto na nią spojrzy.


Tekst: Basia Smal

niedziela, 22 kwietnia 2018

Niedziela Dobrego Pasterza

Jezus Dobry Pasterz, koniec XIX w.
(Fot. za: pl.wikipedia.org)

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. 
Życie moje oddaję za owce.
(J 10, 14-15)

Ikona Dobrego Pasterza ma swoje źródło w sztuce przedchrześcijańskiej, gdzie grecka personifikacja ideału dobroczynności i miłości do rodzaju ludzkiego przybrała postać młodego pasterza, niosącego na barkach jagniątko.

Chrześcijaństwo przejęło ów symbol, odnajdując w nim nie tylko wspaniale zilustrowaną relację między Chrystusem i człowiekiem, lecz przede wszystkim ogrom i głębię Jego wobec nas miłości.


Tekst (w oparciu o: Ikony. Fakty i legendy, K. Onasch i A. Schnieper, Warszawa 2013): Basia Smal

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Zwiastowanie Pańskie

Dyptyk Zwiastowanie Pańskie, ikona współczesna
(Fot. za: drogaikony.org.pl)

Chrystus przychodząc na świat, mówi: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.
(Antyfona na wejście w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
za: Magnificat Edycja Polska)

Źródłem ikony Zwiastowania Pańskiego jest Ewangelia św. Łukasza i pisma apokryficzne.
To spotkanie archanioła Gabriela z Maryją nie jest zwykłym spotkaniem. Objawia bowiem moc Bożą i przypomina o Jego nieustannej obecności w życiu człowieka.
Nasza ludzka codzienność jest pełna Boga - Jego pytań wobec nas, Jego na nas czekania, a postawa Maryi, służebnicy Pańskiej, uczy nas nieustannego "Serviam!" ("Będę służył!").


Tekst: Basia Smal

niedziela, 8 kwietnia 2018

Ikona Jezusa Miłosiernego

Jezus Miłosierny (fragm.), ikona współczesna
(Fot. za: karmel.szczecin.pl)

Święto Miłosierdzia Bożego jest doskonałą okazją, by wspomnieć o ikonie Jezusa Miłosiernego.
To temat nowy, podjęty dopiero we współczesności. Jest dowodem na to, iż ikona nie jest przedstawieniem zastygłym w czasie, czymś, co kojarzy się jedynie z przeszłością.
Duch Boży nadal pobudza serca ludzkie do zanurzania się w tajemnicę Boga, do szukania Jego oblicza, do wyrażania wobec Niego miłości.

Tekst: Basia Smal

niedziela, 1 kwietnia 2018

Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie, ikona współczesna
(Fot. za: redemptorysci.krakow.pl)


BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WSZYSTKIM NASZYM GOŚCIOM, SYMPATYKOM I PRZYJACIOŁOM

ŻYCZY

WSPÓLNOTA IKONOGRAFICZNA
DROGA DO PIĘKNA

niedziela, 25 marca 2018

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Raduj się wielce, Córo Syjonu,
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny - jedzie na osiołku,
na oślątku, źrebięciu oślicy.
(Za 9, 9)

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Nowogród, koniec XV w.
(Fot. za: verbnoe.paskha.ru)

Ikona Wjazd Chrystusa do Jerozolimy jest jedną z najpopularniejszych. Temat ów podejmowało, i nadal podejmuje, wielu twórców.

Ikona ta należy do narracyjnych, to jest takich, w których chwała Boża objawia się przez konkretne wydarzenie opisane w Piśmie św. lub pismach apokryficznych.

W prezentowanym dzisiaj przedstawieniu wyjaśnienia wymagają, wyraźnie mniejsze od pozostałych, postaci umiejscowione na dole ikony. To nie dzieci. Poprzez taki symbol ikona określa ważność tych, którzy na niej się znajdują. Ludzka małość, uniżenie przed Królem i Panem ujawnia się w ten oto sposób.


Tekst: Basia Smal