niedziela, 12 listopada 2017

Św. Michał Archanioł - towarzysz w drodze do wieczności

Archanioł Michał, autorstwo ikony przypisywane jest Andriejowi Rublowowi, 1408 r.
(Fot. za: rublev.voskres.ru)

Listopad to tradycyjnie miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Włączając się do modlitwy za tych, którzy odeszli z tego świata, przywołujemy wspaniałego Księcia wojsk anielskich - świętego Michała Archanioła, który zgodnie z tradycją "stoi u wezgłowia umierających, a potem towarzyszy im w drodze do wieczności" (za: adonai.pl).

Istnieje wiele przedstawień św. Michała Archanioła. Jest ich tak dużo, że śmiało można stwierdzić, iż temat ten był i jest jednym z ulubionych w ikonografii, czemu zresztą trudno się dziwić, gdyż jest piękny i pełen wyrazu.
Na ikonie prezentowanej dzisiaj znajdujemy gest modlitwy wstawienniczej (Deesis), z jaką zwraca się do Boga Anielski Książę.
Powierzajmy dusze naszych drogich zmarłych orędownictwu św. Michała Archanioła.


Tekst: Basia Smal

czwartek, 9 listopada 2017

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Mozaika (XIII w.) w absydzie Bazyliki Laterańskiej
(Fot. za: slowo.redemptor.pl)

Dzisiaj święto - rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata, jak głosi jej nazwa. To katedra biskupa Rzymu, czyli papieża.
Miejsce piękne i dostojne, ale też nasz wspólny dom, bo jest domem Boga - naszego Ojca.

Przy tej okazji warto, by na zawsze zapadły w serca słowa św. Pawła: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. (1 Kor 3, 16-17)


Tekst: Basia Smal

czwartek, 2 listopada 2017

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Anastasis, ikona współczesna
(Fot. za: pl.pinterest.com)

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. (1 Kor. 15, 20-23a)

Anastasis to ikona nadziei. Przypomina prawdę o tym, że Bóg jest Mocą, Miłością i Miłosierdziem, jest Zbawcą, jest Tym, który uwalnia, jest Zwycięzcą, jest Panem, jest Życiem i tylko w Nim jest życie.
Ten, który Jest jest zawsze i wszędzie. Jemu chwała na wieki!


Tekst: Basia Smal

środa, 1 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Świętych

Deesis, Rosja, XVI lub pocz. XVII w.
(Fot. za: templegallery.com)

W radosną, piękną uroczystość Wszystkich Świętych, składając naszym Gościom, Przyjaciołom i Sympatykom życzenia owocnego, błogosławionego świętowania, prezentujemy ikonę Deesis, która przypomina nam o wstawiających się za nami do Boga tych, którzy w niebie otaczają Jego tron.

Deesis (z gr. błaganie, prośba) to znana i popularna ikona. Występuje w kilku wersjach.

Jedna z nich to tzw. duże Deesis (najczęściej spotykane w ikonostasie cerkwi) - po obu stronach postaci tronującego Chrystusa (lub Chrystusa Pantokratora - Wszechwładcy) stoją święci: Jego Matka, św. Jan Chrzciciel, święci archaniołowie Michał i Gabriel, apostołowie św. Piotr i św. Paweł oraz inni święci.

Deesis, Wiszący Kościół, Kair, V w.
(Fot. za: iconreader.wordpress.com)

Natomiast tzw. małe Deesis składa się tylko z trzech postaci: Chrystusa na środku ikony oraz Matki Bożej i Jana Chrzciciela po obu Jego bokach.

Deesis, mozaika z Hagia Sophia, Stambuł, druga poł. XIII w. (?)
(Fot. Basia Smal)

Powstają także ikony, na których widnieje jedna z postaci Deesis, np. Matka Boża, św. Jan Chrzciciel, archanioł Michał czy Gabriel. Cechą charakterystyczną takiej ikony jest sposób prezentowania widniejącej na niej postaci, która zawsze jest lekko zwrócona w jedną stronę, a jej ręce są zgięte w łokciach w geście interpretowanym jako błaganie, prośba.

Bogurodzica, Teofan Grek, XIV w.
(Fot. za: commons.wikimedia.org)

Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się za wstawiennictwem wszystkich świętych o łaskę uświęcania się każdego dnia, o nieustanną przemianę naszych serc, by były ikoną Boga.

Tekst: Basia Smal

sobota, 28 października 2017

Święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ICH GŁOS SIĘ ROZCHODZI NA CAŁĄ ZIEMIĘ
I AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA ICH MOWY
(PS 19,5)

Św. Szymon i św. Juda Tadeusz
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus (Ef 2, 19)

Patronami dzisiejszego dnia są święci apostołowie - Szymon oraz Juda Tadeusz.
Tradycja mówi, iż zginęli razem męczeńską śmiercią prawdopodobnie w Persji, dokąd udali się nieść Dobrą Nowinę.

Za ich wstawiennictwem prosimy Boga o gorliwość, z jakiej znany był św. Szymon oraz odwagę cechującą św. Judę Tadeusza.


Tekst: Basia Smal

Ikona pisana w sercu - Msza św. w intencji Drogi do Piękna


27 października o godz. 17 w kaplicy domu zakonnego księży michalitów została odprawiona Msza św. w intencji prowadzących i uczestników warsztatów pisania ikon na Bemowie.
Ofiarę Eucharystyczną sprawował duchowy opiekun wspólnoty Droga do Piękna ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA.


Przy Ołtarzu Słowa wybrzmiały teksty z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 7, 18-25a), Psalmu 119 (Ps. 119, 66 i 68, 76-77, 93-94) oraz Ewangelii św. Łukasza (Łk 12, 54-59).


Następnie celebrans skierował do nas głębokie, mocne słowa oparte o usłyszaną Ewangelię. Zostało nam przypomniane źródło naszego życia, jakim jest Bóg i Jego Słowo. Na zawsze zapadło w pamięć wezwanie, by nieustannie stawać się w swoim sercu ikoną Tego, na wzór Kogo jesteśmy uczynieni.
Dziękujemy ojcu Bogdanowi za sprawowanie Ofiary Eucharystycznej w naszej intencji oraz za skierowane ku nam słowa.Po Eucharystii spotkaliśmy się na chwilę rozmowy przy herbacie i ciastkach, ciesząc się darem wzajemnej obecności i pielęgnując powstałą dzięki wspólnej modlitwie bliskość.
To był dobry, błogosławiony czas, za który jesteśmy wdzięczni Bogu.
Jako jedynie trafne podsumowanie cisną się na usta słowa wypowiedziane przez Piotra na górze Tabor: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy" (Mt 17, 4a).

Tekst i fot. Basia Smal

wtorek, 24 października 2017

Tajemnice chwalebne różańca św. w ikonie

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anastasis, fresk z kościoła Zbawiciela na Chorze, Stambuł
(Fot. Basia Smal)


Wniebowstąpienie Pana Jezusa
ikona nieznanego autora, XV w.
(Fot. za: biblia.wiara.pl)


Zesłanie Ducha Św., Rosja, XVII w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Wniebowzięcie Matki Bożej
Zaśnięcie Matki Bożej, Andreas Ricos (?), XV w.
(Fot. za: pl.wikipedia.org)


Ukoronowanie Matki Bożej
Godne Jest (Dostojno Jest), ikona współczesna na wzór ikony z Athos
(Fot. za: blagozdravnica.ru)


Wybór fot. Basia Smal

niedziela, 22 października 2017

Msza św. w intencji Drogi do Piękna

27 października (piątek) o godz. 17 w kaplicy domu zakonnego księży michalitów zostanie odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty Droga do Piękna.

Członkowie wspólnoty spotykają się ok. 16.50 przed furtą domu zakonnego przy ul. ks. B. Markiewicza 1.

Zapraszamy!

środa, 18 października 2017

Św. Łukasz Ewangelista

Św. Łukasz Ewangelista, monaster Chilandar, Athos, XIV w.

Dzisiaj święto św. Łukasza Ewangelisty. Wiemy, iż głosił Słowo Boże razem ze św. Pawłem Apostołem w Antiochii. Jest autorem jednej z Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich.

Św. Łukasz Ewangelista piszący Ewangelię
ikona autorstwa Symeona Spirydonowa, Jarosław, ok. 1690 r.

Tradycja mówi, iż namalował pierwsze ikony, stąd też wszyscy ikonografowie uznają go za swego patrona.

Św. Łukasz Ewangelista malujący ikonę Matki Bożej
Serbia, XVII w.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: K.Onasch i A.Schnieper, Ikony.Fakty i legendy, Wyd. Arkady, Warszawa 2013

wtorek, 17 października 2017

Tajemnice bolesne różańca św. w ikonie

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Chrystus w ogrodzie Getsemani, szkoła moskiewska, pierwsza poł. XVIII w.
(Fot. za: K. Onasch i A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wyd. Arkady, Warszawa 2013)


Biczowanie Pana Jezusa
ikona współczesna inspirowana freskami z Monasteru Vatopediou na górze Athos
(Fot. za: sacral.art.pl)


Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
ikona współczesna
(Fot. za: mbzwycieska.pl)


Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Mandylion, szkoła jarosławska, XIV w.
(Fot. za: K. Onasch i A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wyd. Arkady, Warszawa 2003)


Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Ukrzyżowanie, ikona nieznanego autora, XVI w.
(Fot. za: L. Ristujczina, Ikony, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 2014)


Wybór fot. Basia Smal

wtorek, 10 października 2017

Tajemnice światła różańca św. w ikonie

Chrzest Pański, szkoła moskiewska, XV w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)


Cud w Kanie, ikona współczesna
(Fot. za: liturgia.cerkiew.pl)


Głoszenie Królestwa Bożego
Przypowieść o mądrych i głupich pannach, fresk z cerkwi monasteru Decani, Serbia, XIV w.
(Fot. za: M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, Orthdruk, Białystok 2001)


Przemienienie Pańskie, szkoła nowogrodzka, XV w.
(Fot. za: karmel.pl)


Ustanowienie Eucharystii
Ostatnia Wieczerza, ikona autorstwa Szymona Uszakowa, XVII w.
(Fot. za: drogaikony.org.pl)

Wybór fot. Basia Smal