NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

sobota, 22 lipca 2017

Św. Maria Magdalena - świadek zmartwychwstania

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. (J 20,1)

Dzisiaj wspomnienie św. Marii Magdaleny, której postać znaleźć można na kartach Nowego Testamentu kilkakrotnie. Nic więc dziwnego, iż spotykamy ją także na ikonach.

Dwa rodzaje przedstawień Marii Magdaleny bezpośrednio związane są ze zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Jeden z nich to ikona ukazująca kobiety z flakonami w dłoniach, stojące przy pustym grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, pogrążone w rozmowie z aniołami (ikona zwana Mirofory u Grobu, gdzie słowo "mirofory" oznacza "niosące wonności").

Mirofory u Grobu, ikona ruska, Wołogda, XIV/XV w.
Fot. za: pl.wikipedia.org

A także ikona pod nazwą "Noli me tangere" ("Nie dotykaj mnie"/"Nie zatrzymuj mnie"), obrazująca spotkanie Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem, którego w pierwszej chwili nie poznała, biorąc Go za ogrodnika.

Noli me tangere, Kreta, XVI w.
Fot. za: iconreader.wordpress.com

Maria Magdalena przedstawiana jest również na ikonie sama, najczęściej w półpostaci, z flakonem wonności w dłoni (na prezentowanej ikonie gest drugiej dłoni to gest modlitwy).

Św. Maria Magdalena
Fot. za: pl.pinterest.com

Tekst: Basia Smal

wtorek, 11 lipca 2017

Św. Benedykt z Nursji - patron Europy

Św. Benedykt, opat, patron Europy

Wtedy Piotr rzekł do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?" (Mt 19, 27)

W dniu dzisiejszym przypada święto św. Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku twórcy "Reguły", która stała się podwaliną życia monastycznego kościoła Zachodniego.
W 1964 roku został ogłoszony patronem Europy.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w habicie benedyktyńskim, z długą siwą brodą, rulonem w dłoni lub księgą, z krzyżem lub pastorałem w drugiej ręce.
Przesłanie benedyktyńskie "Ora et labora" (módl się i pracuj) nic nie straciło na swojej aktualności mimo upływu wieków i niewątpliwie może stać się drogowskazem dla każdego człowieka. Jakże jest bliskie sercu ikonopisa!

Tekst: Basia Smal
Fot. za: duszki.pl

poniedziałek, 3 lipca 2017

Św. Tomasz w ikonografii

Niewierność św. Tomasza, ikona rosyjska, XV w.

Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20, 27-28)

Potrzeba tak niewiele. Tylko wiary, tylko pragnienia spotkania, tylko odruchu serca i pokory.

Małość człowieka i wielkość Boga - prawda ukazana obrazem.
A jednak owa małość nie upokarza, bo prawda koi, wyzwala, przynosi spokój serca i wyznanie z jego głębi.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl