NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

Modlitwa

+ Ty, Boski Mistrzu wszystkiego co istnieje, oświeć i kieruj duszą i ciałem sług Twoich; prowadź ich ręce, aby mogli godnie i doskonale przedstawiać Twój obraz, obraz świętej Twojej Matki i wszystkich Twoich świętych ku chwale, radości i upiększeniu świętego Twego Kościoła. Amen
   
kkkkk
+ Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
   
kkkkk
+ Archaniele Gabrielu, broń mnie przed niezrozumieniem, otwórz moje uszy, otwórz moje oczy, abym zrozumiał sens mojego życia i rozpoznał Słowo Boże. Naucz mnie swojej gorliwości i wprowadź na drogę Światła. Amen.

Zasady ikonografa :
1. Przed rozpoczęciem pracy przeżegnaj się; módl się w milczeniu i daruj swym winowajcom.
2. Pracuj w skupieniu nad każdym szczegółem swej ikony, jakbyś pracował przed samym Bogiem.
3. W czasie pracy módl się, by wzmocnić się fizycznie i psychicznie; unikaj przede wszystkim zbędnych słów i zachowuj ciszę.
4. Swe modlitwy kieruj w szczególności do tych świętych, których oblicza malujesz. Pilnuj, by umysł twój nie rozpraszał się, a święty będzie blisko ciebie.
5. Gdy masz wybrać kolor, wyciągnij w głębi swego serca rękę do Boga i spytaj Go o radę.
6. Nie bądź zazdrosny o pracę swego bliźniego; jego powodzenie należy również do ciebie.
7. Gdy twa ikona jest już skończona, podziękuj Bogu, że w miłosierdziu Swym obdarzył cię łaską malowania świętych wizerunków.
8. Niech twa ikona zostanie poświęcona poprzez umieszczenie jej na ołtarzu. Bądź pierwszą osobą, która się przed nią pomodli, nim przekażesz ją innym.
9. Nie zapominaj o radości obdarowania świata ikonami, radości pracy przy malowaniu ikon, radości sprawiania, że święty jaśnieje przez twą ikonę, radości zjednoczenia ze świętym, którego oblicze malujesz.