NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

sobota, 26 sierpnia 2017

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej

Matka Boża Częstochowska, XIV w. (?)

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej nie sposób nie wspomnieć o najbardziej znanej w Polsce ikonie, czyli ikonie Matki Bożej Częstochowskiej.

Pochodzenie tego przepięknego przedstawienia w typie Hodegetrii nie jest w pełni znane. Dokumenty wspominające o tej ikonie pochodzą dopiero z XIV wieku, jednak tradycja obu Kościołów - Wschodniego i Zachodniego - mówi, iż powstała ona znacznie wcześniej.
Przedstawienie ma za sobą niezwykle burzliwą historię. Po zniszczeniach ikona była kilkakrotnie odnawiana i przemalowywana.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż nazwy ikon wiążą się często z miejscem ich przebywania. I tak mamy np. Matkę Bożą Włodzimierską, Matkę Bożą Dońską, Matkę Bożą Biełozierską a także Częstochowską (czy Jasnogórską) i jeszcze wiele innych.
To ciekawa i piękna tradycja.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: pl.wikipedia.org

wtorek, 15 sierpnia 2017

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Zaśnięcie Bogurodzicy, szkoła nowogrodzka, koniec XIV w.

Z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzoną w Kościele Zachodnim powiązana jest ikona Zaśnięcia Matki Bożej, znana i rozpowszechniona we Wschodnim Kościele.

Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w centralnym miejscu ukazuje Chrystusa trzymającego w ramionach duszę Jego Matki w postaci małego dziecka. W tak oto piękny sposób ikonografia pochyla się nad tajemnicą jaką jest Osoba i życie Najświętszej Panny.

Niech piękno tego przedstawienia, tak wymowne w treści, przeniknie nasze serca i rozraduje je niesłabnącą nadzieją.

Tekst: Basia Smal
Fot. za: pl.wikipedia.org

niedziela, 6 sierpnia 2017

Przemienienie Pańskie

Przemienienie, Synaj XII w.

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (Mt 17, 1-2)

Ikona Przemienienia Pańskiego jest tą, od której mnisi kościoła Wschodniego zaczynali swoją drogę ikonografa.
Dzisiaj - w święto Przemienienia Pańskiego - prezentujemy kilka wersji tego tematu.
Niech kontemplacja ikon otworzy nasze serca, byśmy w ich głębi usłyszeli i z wiarą przyjęli słowa: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" (Mt 17,5b)

 Przemienienie, monaster Pantokratora, Atos, XVI w.

 Przemienienie, Emmanuel Tzanfournaris, XV w.

 Przemienienie, Konstantynopol, XIII w.

Przemienienie, Nowogród, XV w.

Przemienienie, Teofan Grek, XV w.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: drogaikony.org.pl oraz pl.wikipedia.org