NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

niedziela, 11 czerwca 2017

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Trójca Święta, Andriej Rublow, XV w.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 
(2 Kor. 13, 13)

Dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. Stąd też na początku wpisu pojawiła się jedna z najbardziej znanych ikon - Trójca Święta autorstwa Andrieja Rublowa.

Ikona ta wspomina zdarzenie, o którym opowiada Księga Rodzaju: "Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!" (Rdz 18, 1-3).
Zdarzenie to zostało zapamiętane jako Gościnność Abrahama. Stąd też podobne przedstawienia często noszą właśnie to miano.
Interpretacja teologiczna tego fragmentu Pisma Świętego nie jest łatwa, nie naszym zadaniem jest, by ją dziś przytaczać. W ikonografii przyjęte jest, iż właśnie wizerunek trzech aniołów zasiadających za stołem obrazuje niepojętą dla ludzkiego rozumu tajemnicę Trójcy Świętej.
Pamiętajmy też, że kontemplując jakąkolwiek ikonę, nie oddajemy czci widzianemu przedstawieniu, lecz świętemu, który ów wizerunek obrazuje.


Tekst: Basia Smal
Fot. za: deon.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz