NIE NAM, PANIE, NIE NAM, LECZ TWEMU IMIENIU DAJ CHWAŁĘ ZA TWOJĄ ŁASKAWOŚĆ I WIERNOŚĆ (Ps 115,1)

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Przystanek w Drodze do Piękna, czyli wernisaż ikon


Pracownia pisania ikon Droga do Piękna zakończyła kolejny rok pracy. 19 czerwca b.r. jej uczestnicy przynieśli na wieczorną Eucharystię do świątyni Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie ikony swojego autorstwa, by zostały poświęcone oraz aby pokłonić się Bogu dziękując Mu za obdarzenie niezwykłym darem świadczenia o wierze Jego kościoła obrazami malowanymi na desce zgodnie z wielowiekowym kanonem. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16) brzmiało nam w sercach, gdy patrzyliśmy na złożone u stóp ołtarza ikony. I jeszcze: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10). Bo każdy, kto przyszedł na pierwsze zajęcia w pracowni, a potem został na kolejne wie doskonale, iż jego dusza i dłonie oddane są na służbę Bogu i ludziom - Temu, Który Jest na Jego chwałę, a sobie i innym po to, by powstało okno do nieba, jak określa się ikonę, przez które dłoń Boga wyciąga się do człowieka, by dotknąć z miłością i czułością jego serca.


Usłyszenie Bożego wezwania do pisania ikon nie jest powodem, by nosić głowę wysoko. Wręcz przeciwnie – uczy ją nisko schylać przed Jego Majestatem, gdy doświadcza się swojej niemocy oraz małości w czasie tworzenia, a mimo tego powstałe owoce pracy budzą zachwyt innych i otwierają serca na modlitwę i uwielbienie Boga. Umiejętność dostrzeżenia piękna i tęsknotę za nim nosimy w sobie wszyscy jak duchowe geny po naszym Ojcu, jak ziarno zasiane w nas na Jego obraz i podobieństwo. Nie sposób tego w sobie zatrzymać. Z wdzięcznością więc usłyszeliśmy słowa księdza proboszcza Rafała Kamińskiego, przewodniczącego koncelebrowanej Mszy św., który nawiązując do nazwy pracowni pisania ikon stwierdził, iż ten kto kieruje się w stronę piękna, kto go poszukuje sam staje się piękny.


Ikony – owoc pracy roku akademickiego 2014/2015 po poświęceniu i okadzeniu zostały przeniesione do Galerii Anielskiej, gdzie znalazły swoje miejsce na jej ścianach. Tam – gospodarz tego miejsca - dyrektor Ośrodka „Michael” ksiądz Marek Posełkiewicz przywitał zebranych, a następnie skierował serdeczne słowa podziękowania w stronę prowadzących warsztaty pisania ikon: Małgorzaty Szewczuk, Katarzyny Martynuskiej i Jana Morzyckiego. Natomiast uczestnikom wyraził uznanie za pragnienie wzięcia udziału w warsztatach i życzył wszystkim wspaniałych owoców ich pracy.


Dobre, ciepłe, piękne słowa usłyszeliśmy także od założycielki pracowni – Małgorzaty Szewczuk, która następnie wraz z pozostałymi instruktorami wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy. A potem razem z zaproszonymi gośćmi dzieliliśmy się radością ze spotkania i dobrem wspólnego świętowania. Myślę, że najlepszym podsumowaniem całego roku pracy tak uczestników warsztatów pisania ikon, jak też ich instruktorów będą słowa z początku Psalmu 115: „Nie nam Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę”.

Barbara Smal
zdjęcia: Anna Żurawska

Wejdź do galerii